Region Stockholm inför en digital vårdgaranti som gör all vård digifysisk

Region Stockholm blir först i Sverige med att införa en Digital vårdgaranti, som garanterar alla stockholmare möjligheten att kunna söka vård även genom digitala vårdtjänster. Genom en regional skärpning av vårdgarantin slår nu Hälso- och sjukvårdsnämnden fast att all vård ska ses som digifysisk, dvs. kunna erbjudas både genom digitala och fysiska kontakter.

Både offentliga och privata vårdgivare ökar stegvis sin tillgänglighet med hjälp av digital teknik, men inte i den takt som invånarna förväntar sig. I dagsläget finns det stora skillnader mellan olika vårdgivares förmåga att erbjuda digitala kontakter och digital vård, vilket inskränker patientens möjlighet att välja den kontaktmetod som passar bäst utifrån sina egna behov och önskemål. Att kunna möta invånarna på ett mer flexibelt sätt skapar förutsättningar för att patienter snabbt och effektivt kan få hjälp för enklare åkommor, vilket i sin tur skapar mer utrymme för att ta hand om patienter med större vårdbehov. Med en digital kontakt kan kontinuitet och trygghet även stärkas för personer med kronisk sjukdom när vården alltid kan finnas tillgänglig oberoende av plats genom mobila lösningar.

-Stockholmarna ska känna sig trygga i att sättet man väljer att kontakta vården inte påverkar garantin till vård i rätt tid. Vårdens medarbetare har en viktig roll i att föra utvecklingen av den digitala vården framåt. Därför är det viktigt att alla anställda har den digitala kompetens som krävs, och därför lanserar vi nu ett digitalt kompetenslyft för vårdens ledare. Alla har rätt till rätt vård i rätt tid, oavsett om det är ett fysiskt eller digitalt möte, säger Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårdsregionråd.

Digital vårdgaranti innebär att det blir obligatoriskt för vårdgivarna i Region Stockholm att erbjuda ett basutbud av digitala förmågor, som att kunna ge patienter åtkomst till journalen via nätet och visa upp status för högkostnadsskyddet online. Garantin inkluderar även en digital kontaktgaranti, vilket betyder att vårdgivare ska erbjuda alla patienter en digital kontaktväg och besvara dessa inom rimlig tid. Detta är steget längre än den nationella vårdgarantin och innebär ett tydligare kravställande på att all vård som bedrivs genom avtal med regionen ska vara digifysisk, det vill säga neutral avseende sättet som vården tillhandahålls.

- Ska vården kunna ges efter behov måste vi kunna möta patienter på deras villkor, och erbjuda fler kontaktvägar än dagens telefontider och väntrum. Våra invånare förväntar sig att vården ska följa i samma digitala utveckling som samhället i övrigt, och därför är det viktigt att alla vårdgivare lever upp till våra skarpa krav på tillgänglighet – såväl fysiskt och digitalt, säger Daniel Forslund (L) ordförande för Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott.

Beslut fattades på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 november.

Fakta
Den nationella vårdgarantin är en garanti för att vård ska ges inom viss tid. Region Stockholm tillämpar en skärpt variant av den nationella vårdgarantin som nu omfattar både fysisk och digital vård:

  • 0 dagar för kontakt med husläkare (definierat som tillgänglighetsgarantin i 6 kap. 9 § i Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
  • 3 dagar för bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
  • 30 dagar för specialistbedömning (90 nationellt)
  • 90 dagar till behandling.

Nämnden beslutade på sammanträdet: 

Att     vården som bedrivs genom avtal med regionen, samt Region Stockholms vårdgaranti, ska vara digifysisk, det vill säga neutral avseende sättet som vården tillhandahålls. Målet för regionens vårdgaranti är vård i rätt tid, oavsett om vården skett fysiskt eller digitalt.

Att     följa effekten av att vårdgarantin blir digifysisk genom att följa upp

andelen husläkarmottagningar som når upp till vårdgarantins

tillgänglighetsgaranti (0-dagarsgarantin).

Att     det obligatoriska basutbudet av digitala förmågor innebär att vårdgivaren ska kunna ta emot en digital kontaktförfrågan från invånaren, att ge invånaren möjlighet att läsa sin journal via nätet samt att se status för sitt högkostnadsskydd/e-frikort.

Att      inom varje vårdavtalsområde successivt komplettera med ytterligare digitala förmågor och/- eller svarstider, som ska bidra till uppfyllnad av vårdavtalsområdets uppdrag och mål.

Att      metoder för uppföljning av digitala förmågor kontinuerligt ska utarbetas i enlighet med Ramverk för hälso- och sjukvårds-förvaltningens uppföljning av hälso- och sjukvård.

Rasmus Jonlund
Presschef
08-737 25 29
rasmus.jonlund@sll.se

Elin Frisk
Pressekreterare
08-737 25 29
elin.frisk@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Pressbild Daniel Forslund finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/mf170915-1p0a6927,m17909

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera