Region Stockholm stöttar pandemidrabbat lokalt föreningsliv

Report this content

På gårdagens sammanträde, den 10:e mars 2021, beslutade kulturnämnden i Region Stockholm om att stödet till föreningslivets distriktsorganisationer för 2022 ska grundas på verksamhetsåret 2019 istället för 2020. Beslutet syftar till att mildra Coronapandemins effekter på föreningslivets distriktsorganisationer, och ska ses som ett led i Region Stockholms insatser för länets kultur- och föreningsliv med anledning av covid-19.

Stödet till föreningslivets distriktsorganisationer för 2022 skulle egentligen ha baserat sig på verksamhetsåret 2020. Genom att istället basera 2022 års stöd på de verksamhetsvolymer som uppkom under 2019 beaktar kulturnämnden följaktligen Coronapandemin inverkan på föreningslivet.

– Parallellt med de åtgärder som vidtagits för att stävja virusspridningen har människors ändrade vanor och beteenden medfört en stor påverkan på civilsamhället. Få sektorer, inte minst föreningslivet, är så beroende av att människor samlas och möts fysiskt. Därför är jag glad för att Region Stockholm är med och tar ansvar för länets föreningsliv i denna kris, säger Cecilia Elving (L), ordförande kulturnämnden.

– Det ska sägas att föreningslivet är fortsatt hårt drabbade. Men med verksamhetsåret 2019 som grund för den framtida medelstilldelningen gör att effekterna mildras något. Det gäller främst de föreningar som i annat fall hade riskerat att inte nå upp till de medlemsantalsnivåer som våra regler kräver. Den blågröna koalitionen i kulturnämnden har sedan tidigare tagit ett liknande beslut för studieförbunden, fortsätter Cecilia Elving.

På kulturnämndens sammanträde den 27 maj 2020 beslutades att medelstilldelningen av stödet till studieförbunden för 2022 ska grunda sig på verksamhetsåret 2019. På samma sammanträde togs även ett beslut om ett särskilt kulturstöd om 6,4 miljoner kronor i syfte att stötta kulturaktörer i Stockholmsregionen med anledning av pandemin. Sedan dess har en djupare analys av föreningslivets förutsättningar gjorts, inte minst genom en enkätundersökning riktad till de ungdoms-, pensionärs- och friluftsorganisationer som uppbär stöd från kulturnämnden, vilket ligger till grund för gårdagens beslut

 

Maria Marteleur Kommunikatör, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 070-0011061, maria.landergard-marteleur@sll.se

Pressbild på Cecilia Elving

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. Vi styr regionen i en blågrön majoritet. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:

news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Media

Media