Rekordmånga använder vårdens e-tjänster

Många fler stockholmare använder sig av vårdens e-tjänster – och användningsområdet växer i takt med att allt fler vårdgivare erbjuder kontakt via 1177 Vårdguiden. Den största rekordökningen gäller tidbokningar via webben, som mer än fyrfaldigats sedan januari 2014. I augusti hade 37 procent av stockholmarna någon gång loggat in i vårdens e-tjänster.

- Webben är nu en av de viktigaste kontaktvägarna med vården, och vi har förenklat kraftigt för användarna som bara behöver logga in med bank-ID utan någon registreringsprocess. Över 820 000 stockholmare har redan använt 1177 Vårdguidens e-tjänster, och de blir bara fler för varje dag. Och de hittar allt fler vårdgivare som är digitalt tillgängliga – antalet anslutna vårdgivare ökar kraftigt och nu trappar vi upp våra krav på vilka e-tjänster alla vårdgivare ska erbjuda, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

- I en modern sjukvård är det självklart att kunna ha kontakt med läkaren eller själv utföra olika tjänster via nätet. Jag och Liberalerna har ställt envisa och tydliga krav på till exempel möjligheten till webbtidbokning, och att boka eller omboka sin besökstid är nu den största succén bland e-tjänsterna. Antalet tidbokningar via webben har fyrfaldigats på ett par år och vi höjer kraven så att alla vårdgivare ska erbjuda webbtidbokning 2017. Även e-recept är vanligt och har mer än fördubblats, berättar Daniel Forslund (L).

- Alla invånare ska kunna använda våra e-tjänster, oavsett ålder eller teknikvana – enkla och logiska tjänster är ett annat mycket tydligt politiskt krav. E-tjänsterna har stor praktisk nytta för både patienter och vårdpersonal som webb-tidbokning och e-recept är tydliga exempel på, påpekar Daniel Forslund (L).

Ökning av e-tjänster

E-hälsotjänsterna nås med säker inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Enligt landstingets budget för 2017 ska en ambitionshöjning ske framför allt för direktbokning av besökstider. Övriga områden som ska prioriteras är möjligheten att kunna läsa sin egen journalinformation, ett landstingsgemensamt sätt att hantera sjukintyg till Försäkringskassan, att öka landstingets förmåga till videokommunikation samt att slutföra införandet av elektroniska remisser, oberoende av journalsystem.

Av tabellen framgår ökning av anslutningen till 1177 Vårdguiden samt de största e-tjänsterna mellan januari 2014 och juni 2016.

Anslutning & användning av e-tjänster Januari 2014 Augusti 2016 Förändring
Invånarkonton 1177 Vårdguiden 436 284 821 895 88 %
Anslutna vårdgivare 1 387 2 063 49 %
Invånarinloggningar 96 747 250 017 158 %
Förnya recept 7 295 14 997 106 %
Webbokningar, nybesök 2 559 11 302 342 %
Webbokningar, av- och ombokningar 421 2 209 425 %

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@politik.sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Över 820 000 stockholmare eller 37 procent har loggat in i vårdens e-tjänster.
Twittra det här
Webbtidbokning har ökat med 342 procent sedan januari 2014. Av- och ombokningar med 425 procent.
Twittra det här
E-recept ökar också kraftigt och har mer än fördubblats.
Twittra det här
Antalet anslutna vårdgivare ökar snabbt. Alla patienter ska ha tillgång till vårdens e-tjänster och kunna kontakta sina vårdgivare den vägen.
Twittra det här

Citat

I en modern sjukvård är det självklart att kunna ha kontakt med läkaren eller själv utföra olika tjänster via nätet.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd