S-politik återskapar vårdköerna i Stockholm

Fler stockholmare skulle få vänta längre på vård och det skulle drabba patienter med störst behov hårdast, om de nya sjukvårdspolitiska förslagen från Socialdemokraterna i landstinget blev verklighet. Satsningar på primärvården och på digitala kontaktvägar med vården genomförs redan av Liberalerna och Alliansen.

- Jag är förvånad över att Socialdemokraterna väljer att prioritera ned patienter med stora vårdbehov för att lägga resurserna på samtal med friska stockholmare. Avskaffade vårdval betyder att politiker istället för stockholmarna själva ska bestämma var stockholmarna söker vård och att väntetiderna kommer att växa, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

- Du som patient ska kunna kontakta vården lika självklart digitalt som via traditionella kontaktvägar. Den som vill ska kunna träffa läkaren genom sin dator eller smartphone. Den digitalisering som Socialdemokraterna talar om är vi redan på full väg att genomföra, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

De liberala landstingsråden kommenterar de förslag som Socialdemokraterna presenterar i dagens DN.

- Socialdemokraterna slår in öppna dörrar – och slänger hårt igen andra dörrar i ansiktet på patienterna. Vi satsar på primärvård och digitalisering, vi prioriterar de svårast sjuka patienterna, och vi tänker inte gå med på att skapa nya vårdköer, understryker Anna Starbrink (L). 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här https://liberalerna.dphoto.com/#/album/6b7a1w/photo/37691084

Pressbild Daniel Forslund finns här https://liberalerna.dphoto.com/#/album/6b7a1w/photo/37691002

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Jag är förvånad över att Socialdemokraterna väljer att prioritera ned patienter med stora vårdbehov för att lägga resurserna på samtal med friska stockholmare.
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)
Den digitalisering som Socialdemokraterna talar om är vi redan på full väg att genomföra.
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L)