Stockholm och Västra Götaland gör separata IT-upphandlingar på gemensam grund

Det nya kärnsystem som ersätter dagens journalsystem kommer att upphandlas av Stockholms läns landsting (SLL) på egen hand. Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt att dra sig ur den planerade gemensamma upphandlingen. Den tid och de resurser som har satsats hittills kommer dock fullt ut att kunna tillvaratas i de separata upphandlingsprocesserna under 2017. Utvecklingen av framtidens informationsmiljö för vården fortsätter.

- Från SLL:s sida har vi ansträngt oss till det yttersta för att kunna genomföra en gemensam upphandling, då 3R-upphandlingen var en avgörande del i att komma bort från det traditionella stuprörstänkandet i vårdens IT-utveckling. Jag är därför besviken över att Västra Götalandsregionen väljer att värdera regionala behov och särkrav högre än det gemensamma arbetet.

Det säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) i en kommentar till att de två regionerna nu går vidare med varsin separat upphandlingsprocess för framtidens vårdinformationsmiljö. Det kan påverka gemensamma möjligheter till resursdelning och kompetensutveckling, men bedöms inte få några direkta konsekvenser för ekonomin eller för patienter eller vårdgivare i Stockholm. SLL kommer även fortsatt verka aktivt för mer landstingsövergripande samarbete och fler nationella lösningar.

- SLL kommer omedelbart att gå vidare med upphandlingen av ett nytt kärnsystem utan att sänka tempot. Allt det hårda förarbete som gjorts inom 3R under lång tid kommer kunna återanvändas, inklusive den gedigna kartläggningen av vårdpersonalens behov av en välfungerande informationsförsörjning och moderna IT-stöd.  Jag hoppas att vi trots detta kan hitta nya former för nationell samverkan kring de gemensamma standarder och principer som lägger grunden för vårt arbete, understryker Daniel Forslund (L).

- Vår tydliga målsättning är att ge vården moderna dokumentations- och beslutsstöd som fungerar från dag ett, och att dessa bygger på internationellt erkända principer så att de kan utbyta information med vårdgivare över hela landet. På sikt även mellan olika länder. SLL vill ta den historiska chansen att skapa en öppen, standardiserad och mer modulbaserad lösning som ger vården förutsättningar att hålla mer jämna steg med den snabba teknik- och kunskapsutvecklingen, och som andra landsting kan ha nytta av. Vi ska absolut inte bygga några nya stuprör eller återvändsgränder i vårdens IT-system, betonar Daniel Forslund (L).

Ett viktigt mål för SLL är att landstingets hälso- och sjukvård ska kunna kommunicera bättre med den kommunala vården, äldreomsorgen och socialtjänsten. Länets invånare ska kunna lita på att nödvändig information om vård och hälsa ska kunna utbytas på ett sätt som garanterar både patientsäkerhet, informationssäkerhet och personlig integritet. SLL har därför bjudit in länets samtliga kommuner att ha möjlighet att göra avrop på upphandlingen.

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stockholms läns landsting (SLL) kommer att upphandla ett nytt kärnsystem för journaler på egen hand.
Twittra det här
Allt förarbete som lagts ner inom samarbetet 3R kommer att kunna återanvändas i SLL:s eget arbete.
Twittra det här
SLL eftersträvar en lösning som möjliggör informationsutbyte med vårdgivare i hela landet, och på sikt även internationellt.
Twittra det här
Kommunernas omsorg och socialtjänst ska också kunna kommunicera bättre med hälso- och sjukvården i framtidens informationssystem.
Twittra det här

Citat

SLL kommer omedelbart att gå vidare med upphandlingen av ett nytt kärnsystem utan att sänka tempot. Allt det hårda förarbete som gjorts inom 3R under lång tid kommer kunna återanvändas.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd