Vaccination av sjukvårds- och omsorgspersonal vecka 2

Report this content

Under nästa vecka kommer Region Stockholm att inleda vaccinationer av personal på särskilda boenden och i hemtjänst samt viss personal inom sjukvården. Det berättar hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L). Samtidigt kommer besked om att mer och fler vaccin är på väg till EU och Sverige.

– Vi ska skydda dem som arbetar med att skydda oss alla mot covid. För att äldreomsorgen ska kunna ge trygg omsorg för alla äldre och för att sjukvården ska kunna fortsätta utföra sina livsviktiga uppgifter är det viktigt att  få vaccinera sig så fort som möjligt, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Beslut om vaccination av vårdpersonal har i dag tagits av hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson, chef för Regional Särskild Sjukvårdsledning (RSSL).

– Äldre som bor på särskilda boenden eller har vårdinsatser i hemmet samt personer med LSS-insatser är högst prioriterade i vaccinationen, men även personal i äldreomsorgen tillhör fas 1 i den nationella prioriteringsordningen. Från regionens sida har vi också varit måna om att parallellt starta fas 2, med personal på sjukhusen och i annan sjukvård, så fort som möjligt. Det handlar om människor som  jobbar, och måste resa till jobbet,  dagligen, och behöver få ett snabbt skydd mot smittspridning – för sin egen skull och för att vård och omsorg ska fungera för såväl covid-patienter som andra allvarligt sjuka, betonar Anna Starbrink (L).

– Nu har vi begränsad tillgång till vaccin vilket kräver prioriteringar men inom en snar framtid kommer vaccintillgången att öka kraftigt. EU har dels godkänt Modernas vaccin och dels fördubblat beställningen av Pfizer/Biontechs vaccin. Senare i vinter kommer vi också med största sannolikhet få tillgång till AstraZenecas och Oxford Universitys vaccin. Då kommer vi kunna börja vaccinera bredare med hjälp av primärvården och vaccincentralerna, berättar Anna Starbrink (L).

Läs mer om vaccination av omsorgs- och vårdpersonal på Region Stockholms hemsida där det också finns kontaktuppgifter för kommentarer och information från våra experter.

Vaccination för viss vårdpersonal: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/01/12-januari-startar-vaccination-mot--covid-19-for-viss-vardpersonal/

Vaccination av medarbetare i kommunal vård och omsorg: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/01/vaccination-av-medarbetare-i-kommunal-vard-och-omsorg-inleds-nasta-vecka/

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera