Vaccinkrav på vårdpersonal – istället för besöksförbud

Regeringen vill permanenta möjligheten till besöksförbud i äldreomsorgen. Det vänder sig Liberalernas Anna Starbrink och Barbro Westerholm kraftigt emot, i en artikel på DN Debatt. De förespråkar en annan ändring av smittskyddslagen: en tydlig förväntan att personal i vård och omsorg ska vara vaccinerad.

– Besöksförbudet var en plåga för många äldre och deras anhöriga. Vaccinet är det bästa skyddet vi har och istället för att legalisera långvariga besöksförbud, bör vi vara tydliga med förväntan på personalen att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar. Och självklart bör inte något nytt besöksförbud införas i vinter, som regeringen öppnat för, säger Anna Starbrink (L), regionråd i Stockholm.

– Ensamhet och isolering orsakar redan stort lidande bland många äldre, besöksförbud gör isoleringen till norm. Det är inte acceptabelt att spärra in årsrika människor i deras hem. Vi har ett gemensamt ansvar i samhället att istället skydda de sårbara mot smittsamma sjukdomar på andra sätt, med skyddsutrustning, säkerhetsrutiner, testning – och vaccin, säger Barbro Westerholm (L), talesperson i årsrikas frågor.

– Smittskyddslagen bör ändras – men inte för att möjliggöra besöksförbud. I stället bör vi lagreglera att arbetsgivare har rätt att kräva av personer i patientnära yrken att de vaccinerar sig mot farliga smittor. Det gäller covid men även andra sjukdomar som mässling och pneumokocker, säger Anna Starbrink (L).

Bakgrund: Smittskyddslag, besöksförbud och vaccinkrav

Nyligen har regeringen tillsatt en utredning som ska se över smittskyddslagen för bättre skydd mot nya pandemier. Inriktningen är att underlätta och legalisera den typ av besöksförbud som vi såg under början av coronapandemin, och som visade sig inte förenliga med vår svenska lagstiftning.

I stället för att sträva efter nya sätt att skydda äldre, handlar de skarpa förslagen om hur sårbara äldre människor ska skyddas från smitta om att omyndigförklara dem och ge andra människor rätt att tvinga dem till isolering.

Regeringen pekar på flera saker de vill ändra på: Att personal idag inte har ”möjlighet att hindra dem som bor på ett särskilt boende att röra sig i lokalerna”. Och att det ”för de individer som saknar förmåga att ta ställning och samtycka finns … i dag ingen möjlighet att tvinga personen att tillfälligt flytta från sitt hem.” Därtill vill regeringen att det utreds ”om det finns ett behov av en möjlighet att besluta om isolering på något annat sätt än vad nuvarande lagstiftning medger”.

I utredningsdirektiven nämns inte det akuta och uppenbara problemet med att en stor andel av medarbetarna valt bort att vaccinera sig, trots att de därmed utgör en påtaglig risk för de människor som de är där för att vårda och ge omsorg.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/anna-starbrink--halso--och-sjukvardsregionrad-i-region-stockholm,c2907313

Pressbild Barbro Westerholm finns här https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/barbro3-2-scaled-e1611152550833-1200x1097.jpg

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera