Vårdbehoven ökar, vaccintillgången minskar – hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till extramöte

Report this content

Anna Starbrink (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, kallar till ett extra sammanträde med anledning av utvecklingen i pandemin och de kraftigt minskade vaccinleveranserna. Region Stockholm har pressträff med ansvariga tjänstemän kl 15.15.

Smittspridningen liksom vårdbehoven fortsätter och öka och vi befinner oss nu i den tredje vågen i pandemin. För att säkerställa att vården kan möta det stora vårdbehovet för dem som drabbats av covid-19 föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen att elektiv (planerad) vård åter dras ner och att resurserna prioriteras till de akuta behoven. 

Då vaccinleveranserna nu bedöms fortsätta på ett betydligt lägre nivå än planerat föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen vidare en ny struktur för vaccinationsinsatserna i Region Stockholm.

Anna Starbrink (L) kommenterar:

- Det är med tungt hjärta vi tvingas konstatera att fler åter blir allvarligt sjuka i covid-19 och behöver sjukhusvård. Därför måste vi säkerställa resurserna till den akuta vården, medan vård som kan vänta får stå tillbaka. Det betyder att "vårdskulden" åter byggs på. Jag beklagar djupt att patienter kommer att få vänta på vård, men prioriteringen av de svårast sjuka är etiskt rätt, säger Anna Starbrink, (L) hälso- och sjukvårdsregionråd. 

- De höga förväntningarna på stora vaccinleveranser har vänts till stor besvikelse. Med de senaste beskeden om ytterligare kraftigt minskad vaccintillgång under våren behöver vi tänka om för att skapa en effektiv organisation utifrån det aktuella läget, för att verkligen få ut det lilla vaccin vi får snabbast och bäst möjligt, fortsätter Anna Starbrink (L) .

- Jag vill åter vädja till invånarnas vilja och tålamod att hantera pandemin med största ansvar. Jag vet att många är trötta och frustrerade och vill lägga allt kring covid bakom sig. Men vi måste fortsätta hålla ut, hålla avstånd och hålla ihop, avslutar Anna Starbrink (L).  

Följ gärna Region Stockholms pressträff om pandemiläget kl 15.15:

https://www.youtube.com/channel/UCFuUkHkWXZzsbw_xLoqKBYQ

Prenumerera