Virtual reality i vården – en av många framtidssatsningar från landstingets innovationsfond

Report this content

Virtual reality vid behandling av ångest i primärvården, ett nytt digitalt verktyg för mer effektiv smittspårning av sexuellt överförbara infektioner och utvecklande av telemedicinskt stöd i autismutredningar. Detta är några av de 37 projekt som tilldelats medel ur Stockholms läns landstings innovationsfond för 2017

- Det är otroligt glädjande att se vilken utvecklingskraft det finns hos våra medarbetare i Stockholms läns landsting. Innovationsfonden, som lanserades 2015, gör det möjligt för våra medarbetare att söka medel för att förverkliga sina nyskapande idéer. Det stora intresset för fonden och de 327 ansökningar som inkommit under dessa tre utlysningstillfällen visar att innovationsfonden verkligen behövs för chansen att förverkliga nya, moderna lösningar för hälsa och en bättre arbetsmiljö, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

37 projekt får mellan 20 000 och 500 000 kronor för att göra hälso- och sjukvården bättre, säkrare och mer tillgänglig. Medarbetare från många olika yrkesgrupper från samtliga akutsjukhus och primärvården har tilldelats medel.

- Förutom läkare och sjuksköterskor finns dietist, socionom, arbetsterapeuter och läkarsekreterare bland projektägarna. Det är dessutom i år en jämn fördelning mellan kvinnor och män, berättar Daniel Forslund (L).

Många av projekten i år kommer att använda digitaliseringens möjligheter för att erbjuda vård på nya sätt. Flera projekt kommer att utveckla appar för bland annat motivationsstöd vid behandling, information kring förberedelser inför kirurgi och preventivmedelsinformation. I två projekt används virtual realityteknik för behandling av patienter respektive fortbildning av medarbetare.

Andra exempel på digitala lösningar som kommer att prövas är internetbaserad rehabilitering och telemedicinskt stöd vid autismutredningar.

- Det finns enorm potential i nya tekniska lösningar för vården och det ligger helt i linje med det arbete som pågår med att möjliggöra nya metoder och de investeringar vi gör i framtidens vårdinformationsmiljö, säger Daniel Forslund (L).

Länk till samtliga projekt som beviljats medel.

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

37 projekt beviljas mellan 20 000 och en halv miljon kronor av landstingets innovationsfond 2017.
Twittra det här
Bland projektägarna finns många yrkesgrupper representerade och fördelningen är jämn mellan kvinnor och män.
Twittra det här
Totalt har 327 ansökningar gjorts i tre omgångar sedan innovationsfonden startade på Liberalernas initiativ, år 2015.
Twittra det här

Citat

Det är otroligt glädjande att se vilken utvecklingskraft det finns hos våra medarbetare i Stockholms läns landsting. Det finns enorm potential i nya tekniska lösningar för vården.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd