Acketoft (FP): Det är dags att förstatliga skolan

Report this content

Idag presenterade Lärarnas riksförbund sin rapport om skillnader i svensk skola: ”Lokala prioriteringar och nationella intressen”.

– Rapporten bekräftar vår bild av det allvarliga läget och visar hur stort behovet är att staten återtar ansvaret för skolan för att garantera alla barns rätt till en bra utbildning, säger Tina Acketoft, folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet.

– Folkpartiet har initierat och drivit kravet länge. Nu hoppas vi att övriga partier inser allvaret och kan ställa sig bakom vår linje om modernt statligt huvudmannaskap, avslutar Acketoft.

Kontakt

Tina Acketoft, riksdagsledamot (FP)
070-247 29 04, tina.acketoft@riksdagen.se

Sophie Enerskog, politisk sekreterare
072-532 04 91, sophie.enerskog@riksdagen.se

Prenumerera