Dela

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Citat

Det är dags att förstatliga skolan
Tina Acketoft (FP)
Sverige ska vara ett framstående kulturland
Ulf Nilsson (FP)
Jag hoppas på stora liberala framgångar
Fredrik Malm (FP)
Läget är ohållbart, orättvist och obegripligt.
Johan Pehrson (FP)
Folkpartiet vill nu se ett obligatoriskt tillstånd för innehav av giftiga exotiska djur, däribland ormar
Anita Brodén
– Att stänga gränserna är inget alternativ. Enda sättet att stoppa dem är att arbeta på samma sätt: med gränsöverskridande rättsligt samarbete. Nu finns konkreta krav på att EU måste ta fram en gemensam definition av organiserad brottslighet, öka transparensen för offentliga upphandlingar och banker, inrätta en Europeisk åklagarmyndighet. I förlängningen ser jag gärna ett EU upprättar en Europeisk polismyndighet som FBI
Olle Schmidt
I sin rapport kräver Sheila B. Keetharuth att Dawit Isaak och hans kolleger genast ska friges. Här måste FN:s råd för mänskliga rättigheter sätta hårt mot hårt och kräva svar av regimen i Asmara. Då Sverige dessvärre inte är medlem i rådet bör Carl Bildt överge den tysta diplomatin och be andra EU-länder att hjälpa till. Dawit Isaak är EU:s enda samvetsfånge och det finns ett starkt stöd att få honom fri
Olle Schmidt
Det är dags att Sverige kriminaliserar eftersupning. Vi bör följa Norges exempel och införa ett förbud mot eftersupning ett visst antal timmar efter en olycka.
Johan Pehrson
Den största förändringen måste ske i vår attityd mot romer
Cecilia Wikström
E-röstning kan ge nya möjligheter
Karin Granbom Ellison
Fördraget är en plattform för de åtgärder som behövs
Christer Winbäck
Den äldre ska ha rätt att tydliggöra sina egna önskemål i form av ett ”Leva livet-kontrakt” som ska ligga till grund för innehållet i den dagliga omsorgen
Christer Nylander
Liberaler har ett särskilt ansvar att stå upp för öppenhet och tolerans
Birgitta Ohlsson (FP)
Det är många som känner väldig frustration över att vindkraften byggs ut i så snabb takt, oron handlar om att natur förstörs men också om att miljöer som attraherar turister och inhemska besökare kan gå förlorade
Karin Karlsbro
Det är ett problem att Sverige har världens bäst utbildade lokalvårdare och busschaufförer. Utbildning ska löna sig – även om man råkar vara född i ett annat land.
Ismail Kamil (FP)
Nu är det bara skolans huvudmannaskap som Moderaterna även bör fundera över
Tina Acketoft
– Ändrade turordningsregler där kompetens värderas högre än anställningsår samt sänkta trösklar genom lägre ingångslöner för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, är förändringar som bör ske i närtid.
Nylander (FP)
Säkerhet måste ses i ljuset av möjliga framtida klimatförändringar och de naturkatastrofer och migrationsströmmar som riskerar följa därav
Christer Winbäck
Nu samlar vi ansvaret för Folkpartiets kommunikation inför valen 2014 hos Anders Andrén. Andrén har en lång erfarenhet av politiskt kommunikationsarbete, framför allt mot massmedia. Nu får han även ansvar för Folkpartiets köpta kommunikation
Nina Larsson (FP):
När vi nu ser en bred uppslutning för skärpt lagstiftning tror jag att det inte borde vara omöjligt att ha en lagstiftning på plats redan under denna mandatperiod.
Barbro Westerholm
Detta är mycket glädjande. Jag har själv tillsammans med FP-riksdagskollegor vid upprepade tillfällen i riksdagen motionerat om vikten av att införa en minnesdag till Raoul Wallenbergs minne, senast under riksdagens allmänna motionstid hösten 2012
Hans Backman
Nu när Ekobrottsmyndigheten ska omorganisera ekobrottsbekämpningen är det viktigt och riktigt att det blir en myndighet för hela landet. Att lägga ner kontor i Halmstad och Växjö är helt fel väg att gå.
Ertsborn (FP):
Den illegala handeln med lätta vapen är ett av vår tids stora problem. En halv miljon människor dör varje år till följd av våld relaterat till lätta vapen.
Winbäck (FP)
- Det vi nu ser är till stor del ett resultat av Socialdemokraternas skola där fokus på kunskap försvann, där eleverna skulle forska fritt och där resultat inte skulle mätas.
Acketoft (FP)
Ett viktigt steg som kan gynna fredsförhandlingar mellan Israel-Palestina
Anita Brodén
Vid sidan av jobb, skola och integration så kommer bostadsfrågorna spela stor roll i valet, därför är det också viktigt att vi i Folkpartiet vässar vår profil på det området
Nina Larsson, partisekreterare
– Jag får allt oftare oroande signaler om att kommunerna inskränker rätten till kontaktperson enligt LSS.
Lundqvist-Brömster (FP)
Föräldrarna har rätt till tydlig information och för eleverna blir skolarbetet mer på allvar när det ges betyg
Jan Björklund
Luftförsvaret är en betydelsefull del av Sveriges försvarsförmåga och utgör ett viktigt element i våra internationella försvarssamarbeten
Christer Winbäck (FP)
Vi behöver skapa bättre förutsättningar för en likvärdig kommunal
Nina Larsson (FP)
Det är ett mycket bra beslut som sätter fingret på den enorma betydelse vårt europeiska samarbete haft för den fredliga utveckling som Europa har haft sedan världskrigen
Nina Larsson (FP):
A-kassan är en omställningsförsäkring. Det är då rimligt att den är hög i början, för att så småningom trappas ned.
Hans Backman
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp