Acketoft (FP): Utredning tillsätts om regeringens jämställdhetspolitik

Regeringen tillsätter en särskild utredning som ska följa upp och analysera utvecklingen mot jämställdhet, jämställdhetspolitikens genomförande samt politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen såväl nationellt som regionalt. En särskild analys ska avse utvecklingen för utrikesfödda kvinnor och män,

- Den här regeringen har satsat mer på jämställdhetsinsatser än någon annan tidigare, men för oss är det viktiga att inte bara satsa mycket utan att dessutom satsa rätt. Därför välkomnar jag att vi följer upp och analyserar effekten av våra satsningar för att dra lärdom av erfarenheter och utveckla arbetet vidare, säger Tina Acketoft (FP) gruppledare i riksdagens utbildningsutskott.

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter fyra delmål:

En jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Det är tio år sedan det gjordes en omfattande utredning på jämställdhetsområdet. Sedan dess har det hänt mycket i omvärlden. Det är dags att ta ett samlat grepp för en utvecklad och modern jämställdhetspolitik, fortsätter Tina Acketoft.

Kontakt:

Tina Acketoft (FP), riksdagsledamot Västra Skåne
tina.acketoft@riksdagen.se, 070-247 29 04

Sophie Enerskog, Politisk sekreterare (FP)
sophie.enerskog@riksdagen.se, 072-532 04 91

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera