Anita Brodén (FP): 223 nya utbildningsplatser för lärare på Högskolan i Borås

– Svensk skola står inför en stor utmaning. Om vi ska lyckas bibehålla vår ambition om en kunskapsskola i världsklass behöver fler välja läraryrket.

Det säger Anita Brodén, riksdagsledamot Norra Älvsborg (FP) med anledning av att utbildningsminister Jan Björklund (FP) idag presenterar fördelningen per lärosäte av sammanlagt 10 000 nya högskoleplatser. Huvuddelen av utbyggnaden sker inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Satsningar görs även på hälso- och sjukvårdsutbildningar och fördelas på lärosäten runt om i Sverige.

– Samtidigt som vi har utbildat för få lärare i Sverige under en lång tid närmar sig många nuvarande lärare pensionsåldern. Detta riskerar att resultera i brist på vissa lärargrupper. Därför är satsningen på 223 platser viktig för Borås och Södra Älvsborg län, säger Anita Brodén.

Sedan 2008 har antalet behöriga förstahandssökande till lärar- och förskollärarutbildningarna ökat med 40 procent. Jag gläds åt att Folkpartiet och Alliansregeringen genomför en kraftig utbyggnad för fler lärare.

Kontakt:
Anita Brodén
Riksdagsledamot Norra Älvsborg (FP)
070-202 13 18

Therése Quiding
Politisk sekreterare (FP)
072-541 04 58

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera