Barbro Westerholm (L): Fel att neka hemtjänst till äldre som befinner sig i sina fritidshus

Report this content


 

 Idag har socialutskottet justerat ett tillkännagivande om tidsbegränsad ändring av lagen om rätt till hemtjänst för boende i annan kommun än hemkommunen. Tillkännagivandet innebär att man uppdrar regeringen att ta fram ett lagförslag som innebär tidsbegränsad möjlighet för vistelsekommun att neka hemtjänst för personer med annan bosättningskommun. 

Det är självklart att vi alla ska hjälpas åt för att bromsa smittspridningen men vi anser att det är viktigt att så långt det går värna människorsfrihet att även i svåra tider lämna hememt. Detta gäller inte minst efter den tunga vår som redan drabbat just dessa människor allra hårdast.

- Vi är därför emot lagändringen som också går emot våra liberala värderingar. Människor måste få bestämma själva vad de gör under ansvarstagande. Att inte ha frihet att röra sig under säkrast möjliga förhållanden och att inte kunna använda sin egendom är mot de liberala värderingarna. Frågan borde kunna lösas mellan hemkommunens socialtjänst, den enskilde och fritidskommunen utan en frihetsbegränsande lagändring, säger Liberalernas äldrepolitiska talesperson Barbro Westerholm

Kontakt: Liberalernas presstjänst 070-854 90 20 (ej sms) eller press@liberalerna.se

Prenumerera

Media

Media