Barbro Westerholm (L): Liberala segrar i socialutskottet

Report this content

Slopad informationsplikt för HIV-positiva, förebyggande insatser för att främja HBTQ-personers psykiska hälsa och en översyn av narkotikapolitiken. Det var tre viktiga liberala segrar under torsdagens sammanträde i socialutskottet.

Socialutskottet beslutade under torsdagen att ge tre tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden från Liberalerna.

Informationsplikten för HIV-positiva

Enligt Folkhälsomyndigheten är HIV i dag en kronisk infektion. Vid välinställd behandling är virusnivåerna i blodet omätbara och risken för HIV-överföring vid vaginala och anala samlag mycket låg. Socialutskottet noterade att Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att det numera inte finns några krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sin sexualpartner om hivinfektion.

Utskottet ansåg därför att regeringen bör ta initiativ till en översyn av smittskyddslagen (2004:168) med en analys av om den fyller sitt ändamål när det gäller informationsplikten för hivpositiva.

 - Politik är som ett maratonlopp och det gäller att vara uthållig. Det här är en fråga som jag har drivit i drygt nio år och nu är det äntligen målgång, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna. 

Främjande av HBTQ-personers psykiska hälsa 

Olika studier visar att förekomsten av psykisk ohälsa är högre bland HBTQ-personer än hos befolkningen i allmänhet. Skillnaderna i ohälsa är ett av de tydligaste uttrycken för att diskriminering påverkar många HBTQ-personers liv. Socialutskottet gav ett tillkännagivande att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att föreslå förebyggande insatser för att främja HBTQ-personers psykiska hälsa.

- Psykisk ohälsa bland HBTQ-personer är ett allvarligt problem. Att ett tillkännagivande nu blir verklighet är en tydlig signal till regeringen att det behövs åtgärder, säger Barbro Westerholm. 

Öppningar för en ny narkotikapolitik

Sverige behöver en nollvision och en nolltolerans mot narkotikarelaterade dödsfall. I första hand ska fokus ligga på att förebygga att människor väljer att inte använda narkotika. Enligt socialutskottets måste en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kombineras med en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering, som exempelvis minskad spridning av blodsmittor. Socialutskottet anser därför att den befintliga narkotikapolitiken bör utvärderas i syfte att säkerställa att den är förenlig med kraven på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering.

- Redan 2011 kom Gerhard Larssons utredning om bättre insatser vid missbruk och beroende med många goda förslag. Av dessa blev det ingenting, men nu kan det väckas till liv i en ny utredning, säger Barbro Westerholm.

 

Kontakt

Mattias Holmqvist

Pressekreterare Liberalerna

Telefon: 072-224 58 55

mattias.holmqvist@liberalerna.se

 

Prenumerera

Media

Media