Bengt Eliasson (FP): KUB-test är den berörda kvinnans val och ingen annans

Under de tio år som det har funnits möjlighet att genomföra så kallade KUB-test, som mäter sannolikheten för kromosomavvikelser hos ett foster, har detta inte erbjudits gravida kvinnor i Halland. Bengt Eliasson, folkpartistisk riksdagsledamot från Halland, reagerar starkt på detta.

– Kvinnor i Halland erbjuds idag inte samma möjligheter som boende i andra län. Vi kan inte ha en situation där medicinsk behandling är så väsensskild beroende på var du bor, säger Bengt Eliasson.

– Situationen är dessutom onödigt komplicerad. En person som önskar den här behandlingen har rätt att söka sig till ett annat landsting, men den rätten kan i sin tur begränsas av teknikaliteter och köer. 

– Frågan har etiska dimensioner men det är kvinnan som ska bestämma och det är hennes rättighet! Att den rättigheten begränsas av politikiska hänsyn eller administrativa teknikaliteter gör mig uttryckligen upprörd, avslutar Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson (FP), riksdagsledamot 
bengt.eliasson@riksdagen.se, 070-221 40 58

Folkpartiets presstjänst: 

070-854 90 20

Prenumerera