Brodén (FP): En lättnad över jordbruksbeslut i EU

– Risken att hela CAP-överenskommelsen skulle haverera och därmed förhalas ett antal år var uppenbar varför det var en stor lättnad att det irländska ordförandeskapet lyckades få till stånd en uppgörelse, säger Anita Brodén (FP), miljö- och jordbrukspolitisk talesperson. Detta med anledning av att EU:s jordbruksutskott, med Marit Paulsen som vice ordförande, igår godkände kompromissförslaget.

– Det återstår visserligen mycket att förändra framgent, där avreglering och utfasning av direktstöden dessvärre lär dröja, men satsningen på aktiva brukare och unga bönder samt de med mindre jordbruk är beslut i rätt riktning liksom miljövillkor anpassade också för Sveriges skogsdominerade områden.

– Nu återstår ett stort och viktigt arbete att genomföra politiken på nationell nivå så att vi kan uppnå ett hållbart brukande, med stor miljöhänsyn, samtidigt som lönsamheten för Sveriges bönder tryggas. Genom en tydlig lag kring offentlig upphandling, en nationell livsmedelsstrategi, likvärdiga konkurrensvillkor genom bland annat höjda djurskyddskrav också i övriga EU-länder där djurvälfärd för övrigt prioriteras i programmet, samt ett positivt företagarklimat finns skäl att se ljust på framtiden - också för Sveriges bönder, avslutar Anita Brodén.

Anita Brodén

Riksdagsledamot

070-202 13 18, anita.broden@riksdagen.se

Therese Quiding

Politisk sekreterare

072-541 04 58, therese.quiding@riksdagen.se

Prenumerera