Brodén (FP): Se skogen – trots alla träd

– Vi i folkpartiet vill lyfta vikten av att ha ett ansvarsfullt skogsbruk. Därför är det glädjande att vi får stöd från Naturskyddsföreningen för den politikinriktning som vi vill driva.

Det säger Anita Brodén (FP) med anledning av miljömålsberedningen överlämnande samt den enkät som naturskyddsföreningen nyligen publicerat. I enkäten slås det bland annat fast att ”Folkpartiet sticker ur hakan och visar än en gång sin gröna sida”.

– Vi stödjer miljömålsberedningen, men Folkpartiet hade däremot velat gå betydligt längre vad gäller krav på våra statliga skogar. Både vad gäller att använda Sveaskog som utbytesskogar vid reservatsbildningar, men framförallt genom att använda statligt skogsinnehav för restaureringsinsatser inte minst i södra Sverige för att bevara ädellövskogar och förstärka ekosystemen. De insatser som redan gjorts har varit en stor framgång, detta behöver utvidgas ännu mer, om vi inte skall riskera att värdefulla skogar avverkas, avslutar Anita Brodén.

Kommentarer till naturskyddsföreningens enkät finns att läsa här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/brev-och-underlag/Kommentar%20till%20enk%C3%A4t%20om%20skogspolitiken.pdf

Enkäten i sin helhet finns att läsa här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2013-3/ny-politik-skogen-0

Anita Brodén

Riksdagsledamot

070-202 13 18,

anita.broden@riksdagen.se

Therese Quiding

Politisk sekreterare

072-541 04 58,

therese.quiding@riksdagen.se

Prenumerera