Brodén (FP): Inför obligatoriskt tillstånd för innehav av giftiga exotiska djur

Mot bakgrund av de fall som under senare år inträffat, senast i Göteborg för några dagar sedan där en ormägare blev biten i sitt hem av en av sina giftormar, vill vi i Folkpartiet nu se ett obligatoriskt tillstånd för innehav av giftiga exotiska djur, däribland ormar, säger Anita Brodén, miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot (FP). Idag finns det bara ett nationellt krav på tillstånd för att inneha giftiga exotiska djur i yrkesmässig utövning.

- Idag gäller olika regler för olika kommuner för innehav av giftiga exotiska djur. Vi vill se mer enhetliga regler och att länsstyrelserna fortsätter ha tillsynsansvaret. Vi anser också att dokumentation på kunskap, skötsel, säkerhets- och utrustningskrav ska ingå.

- Det är också rimligt att överväga ett förbud av innehav av de allra giftigaste exotiska djuren, däribland de giftigaste giftormarna, i tätbebyggda områden och i flerfamiljshus. Detta för respekt och hänsyn till allmänhetens oro, obehagligheter samt för att minska risken att fler blir bitna, avslutar Anita Brodén.


Kontakt:
Anita Brodén, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson:
anita.broden@riksdagen.se, 070-202 13 18

Therese Quiding, politisk sekreterare:
therese.quiding@riksdagen.se, 072-541 04 58

Prenumerera

Citat

Folkpartiet vill nu se ett obligatoriskt tillstånd för innehav av giftiga exotiska djur, däribland ormar
Anita Brodén