Brotten mot barn ökar drastiskt i Värmland. Teimouri (L) kräver svar från regeringen.

Den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet visar att att antalet anmälda brott mot barn ökar drastiskt i region Bergslagen. Värmland ingår i regionen och statistiken visar bland annat att anmälda brott avseende köp av sexuell handling av barn under 18 år ökat med 316 procent. Nu kräver Arman Teimouri (L) svar från regeringen om vilka åtgärder de avser att genomföra för att stärka barns skydd när det gäller sexualbrott. 

Statistiken för region Bergslagen visar att anmälda brott avseende köp av sexuell handling av barn under 18 år ökat med 316 procent, från 19 anmälda 2018 till 60 anmälda 2019. Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell posering har ökat med 11 procent, från 103 till 114 anmälda. Även internetrelaterat barnpornografibrott har ökat med 209 procent, från 53 till 111 anmälda. Statistiken innebär även att region Bergslagen sticker ut i negativ bemärkelse från övriga landet.  Arman Teimouri (L) kräver nu svar från regeringen om vilka åtgärder de avser genomföra för att stärka barns skydd när det gäller sexualbrott.

- Statistiken talar sitt tydliga språk och jag noterar att Bergslagen, där Värmland ingår, särskiljer sig från övriga landet. Det här är en oroväckande utvecklingen. Barn är särskilt utsatta, därför kräver jag svar av regeringen om vad de avser genomföra för att stärka barns skydd när det gäller sexualbrott, säger Arman Teimouri, värmländsk riksdagsledamot för Liberalerna.

Liberalerna menar att Sverige behöver anta en nationell strategi mot våld mot barn. Den nationella strategin ska omfatta all den våldsutsatthet barn riskerar att utsättas för såsom i hemmet, på skolan, på institutioner, i bostadsområdet och på allmän plats.

Vi politiker har en skyldighet att skapa ett Sverige som är möjligheternas land för alla barn. Tyvärr är finns det alldeles för många barn som lever långt ifrån en trygg värld. Därför vill vi att Sverige antar en nationell strategi mot våld mot barn som omfattar all den våldsutsatthet barn riskerar att utsättas föravslutar Arman Teimouri.

Kontakt

Mattias Holmqvist

Pressekreterare Liberalerna

Mobiltelefon: 072-224 58 55

 

 

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Statistiken talar sitt tydliga språk och jag noterar att Bergslagen, där Värmland ingår, särskiljer sig från övriga landet. Det här är en oroväckande utvecklingen. Barn är särskilt utsatta, därför kräver jag svar av regeringen om vad de avser genomföra för att stärka barns skydd när det gäller sexualbrott.
Arman Teimouri
Vi politiker har en skyldighet att skapa ett Sverige som är möjligheternas land för alla barn. Tyvärr är finns det alldeles för många barn som lever långt ifrån en trygg värld. Därför vill vi att Sverige antar en nationell strategi mot våld mot barn som omfattar all den våldsutsatthet barn riskerar att utsättas för
Arman Teimouri