Cecilia Malmström (L) tar plats i grundlagsutredning

Report this content

Cecilia Malmström blir Liberalernas ledamot i den nya grundlagsutredningen som ska stärka skyddet för de demokratiska strukturerna. Därmed gör hon comeback i svensk inrikespolitik efter två mandatperioder som Sveriges EU-kommissionär.

– I land efter land ser vi hur auktoritära regimer snabbt monterar sådant som vi tar för självklart, som domstolarnas oberoende eller skyddet för fria medier. I Ungern har demokratin i praktiken upphävts och regeringen Orbán styr genom dekret, säger Cecilia Malmström.

– Inte heller den svenska demokratin är osårbar. Tvärtom skulle det i teorin kunna gå mycket fort att avskaffa folkstyret. Vi måste göra den svenska grundlagen mer robust så att demokratin står pall även om vårt land skulle hamna i ett krisläge där vi kanske också utsätts för påtryckningar från främmande makt, fortsätter Cecilia Malmström.

 – Liberalerna vill stärka grundlagsskyddet för de demokratiska fundamenten som allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och oberoende domstolar. Jag är glad över att det nu tillsätts en bred grundlagsutredning för att se över dessa frågor och jag ser mycket fram emot arbetet i kommittén, avslutar Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström (L) har bland annat varit liberal Europaparlamentariker 1999–2006, EU-minister 2006–2010 och EU-kommissionär 2010–2019. Hon var även partiets förste vice ordförande 2007–2010. Under åren som EU-kommissionär hade hon inga partipolitiska uppdrag.

Kontakt:
Liberalernas presstjänst: 070-854 90 20

Prenumerera