Eliasson (FP): Folkpartiet välkomnar översyn av anslagen till kulturtidskrifterna

Folkpartiet har varit pådrivande tillsammans med Alliansen i kulturutskottet att återremittera frågan om anslag till kulturtidskrifterna till utskottet.

– Jag är mycket nöjd med beslutet. Framförallt är jag nöjd med att vi nu både kan se över kulturtidskrifternas finansiering samtidigt som vi stoppar den rödgröna regeringens föreslagna skattehöjningar på 2,3 miljarder på kulturområdet. Regeringens förslag skulle ha inneburit att ge lite med ena handen och ta mycket med den andra. Det säger Bengt Eliasson (FP), riksdagsledamot i kulturutskottet.

– Att vi nu har reder ut hur vi ska kunna finansiera både kulturtidskrifter och läsfrämjande är bra. Kulturen är intellektets infrastruktur och den är värd att satsa på, avslutar Eliasson.

Bengt Eliasson (FP), riksdagsledamot

070-221 40 58, bengt.eliasson@riksdagen.se

Folkpartiets pressjour: 070-854 90 20

Prenumerera