Enig valberedning föreslår stor förnyelse i Liberalernas partistyrelse

Report this content

På Liberalernas landsmöte den 15-17 november i Västerås kommer en ny partistyrelse att utses. Valberedningen presenterar idag sitt förslag som innebär att 14 nya ledamöter föreslås väljas in i partistyrelsen.

Nyamko Sabuni och Christer Nylander föreslås att återväljas som partiordförande respektive 2:e vice partiordförande. Valberedningen föreslår att Johan Pehrson utses till ny 1:e vice partiordförande. 

– Jag är stolt att kunna presentera vårt förslag till ny partistyrelse för Liberalerna från en enig valberedning. Förslaget innebär en stor förnyelse av partistyrelsen, där 14 av 25 ledamöter som vi föreslår är nya. Vårt förslag speglar både förnyelse och erfarenhet, och formar en partistyrelse som med kraft och engagemang utvecklar vårt partis politik, strategi och organisation, säger Lars Persson Skandevall, valberedningens ordförande.

– Det finns en stor vilja att ta ansvar för vårt parti. Totalt hade vi över 100 förslag på personer att arbeta med. Det är ett styrkebesked för vårt parti, avslutar Persson Skandevall.

Valberedningens förslag till partistyrelse är:

Nyamko Sabuni Stockholm Täby Partiordförande

Johan Pehrson Örebro Örebro 1e vice partiordf

Christer Nylander Skåne Kristianstad 2e vice partiordf

Juno Blom* Östergötland Norrköping Partisekreterare

Alexander Höglund Östergötland Norrköping

Anna-Lena Johansson Stockholm Sollentuna

Anne Kotavuopio Jatko Norrbotten Kiruna

Axel Darvik Västra Götaland Göteborg

Emma Gröndahl Halland Laholm

Eva Julin Dombrowe Värmland Kristinehamn

Gulan Avci Stockholm Stockholm

Helena Gellerman Västra Götaland Lerum

Helene Odenjung Västra Götaland Göteborg

Ingeborg Wiksten Västernorrland Sundsvall

Jan Jönsson Stockholm Stockholm

Joar Forssell Stockholm Stockholm

Lars Tysklind Västra Götaland Strömstad

Lina Nordquist Uppsala Uppsala

Lotta Edholm Stockholm Stockholm

Louise Eklund Skåne Malmö

Maria Mattsson Mähl Uppsala Uppsala

Mats Persson Skåne Lund

Nicke Grahn Västerbotten Dorotea

Pär Löfstrand Jämtland Östersund

Roger Haddad Västmanland Västerås

Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro är adjungerad till partistyrelsen.

*Partisekreteraren utses av partistyrelsen men ingår i partistyrelsen.

FAKTA

I Liberalernas stadgar står att partistyrelsen ska bestå av partiordförande, partiets förste och andre vice ordförande, 21 övriga ledamöter samt partisekreteraren.

Kontakt

Liberalernas presstjänst 070-854 90 20 (ej sms)

Prenumerera