Folkpartiet: Inför karriärtjänster också för förskollärare

Regeringen har infört karriärtjänster för lärare, förstelärare och lektor. Förskoleminister Maria Arnholm (FP) menar att det nu är angeläget att införa samma system för förskollärare.

– Också när det gäller förskolan är det viktigt att premiera pedagogisk och professionell utveckling. Förskollärarnas arbete är betydelsefullt för barnens framtida lärande och utveckling, säger Maria Arnholm (FP).

Folkpartiet vill öka möjligheterna att ge förskollärare bättre löneutveckling. Genom att införa två karriärtjänster, förste förskollärare och lektor, öppnar vi för fler utvecklingsmöjligheter inom yrket. Sverige kommer behöva fler förskollärare framöver. En satsning på karriärtjänster för förskollärarnas löner kommer göra yrket mer attraktivt.

Satsningen genomförs när budgetutrymmet tillåter. Folkpartiets målsättning är att de första förste förskollärarna och lektorerna kan anställas vid höstterminen 2014.

Presskontakt:

Carl Otto Berg

Pressekreterare hos Maria Arnholm

0722 - 39 50 55

Prenumerera