Folkpartiet: Prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar

Höjda lärarlöner

· Skickliga lärare är den avgörande faktorn för att höja resultaten i skolan. För att få de bästa till läraryrket måste det löna sig bättre att vara lärare. Därför vill vi satsa på en kraftig utbyggnad av statligt finansierade tjänster som förstelärare och lektor. Satsningen skulle innebära en fyrdubbling från dagens nära 4000 till mellan 15000-20000 med början nästa år.

· Förstelärare får ett lönelyft med 5000 konor/månad och en lektor med 10000 kronor/månad. Lönelyftet är statligt finansierat.

· En tjänst som förste förskollärare införs i förskolan med samma villkor.

· Av de tjänster som tillsätts inom förskolan och skolan reserveras en viss del till utsatta skolor i utanförskapsområden

· Beräknad kostnad för förslaget är ett par miljarder under kommande år.

Bekämpa ungdomsarbetslösheten; inför lärlingssystem

· Folkpartiet föreslår ett systemskifte för lärlingsutbildningar i Sverige för att på sikt minska ungdomsarbetslösheten.

· Ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning, för att en gymnasielärling ska kunna vara anställd under tiden på arbetsplatsen

· För den som är anställd gymnasielärling ska lön utgå enligt kollektivavtal

· Staten ska stå för ett anställningsstöd på 80 % av lönekostnaden

· Målet är att hälften av yrkeseleverna, ca 50 000 gymnasieelever, ska finnas på en lärlingsutbildning år 2020.

· Beräknad kostnad för förslaget när det är helt genomfört är 2-3 miljarder.

Avskaffa värnskatten

· Sverige måste stå starkt i den internationella konkurrensen. Folkpartiet vill att värnskatten avskaffas.

· Beräknad kostnad för att avskaffa värnskatten är ca 4-5 miljarder kronor.

FoU-avdrag

· Forskningsintensiva företag är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft. Förslaget innebär ett avdrag, till ett maxbelopp, på arbetsgivaravgiften för personer som arbetar med FoU. · Beräknad kostnad för förslaget är mellan 400-800 miljoner kronor och föreslås gälla från 1 januari 2014.

Kontakt:

Elin Boberg 070-206 99 09

Folkpartiets presstjänst 070-854 90 20

Prenumerera