Folkpartiet tillsätter bostadspolitisk arbetsgrupp

Report this content

Sverige står inför stora utmaningar när gäller bostadssituationen. På många håll råder det bostadsbrist. Folkpartiet tillsätter därför en bostadspolitisk arbetsgrupp under ledning av Nina Lundström, bostadspolitisk talesperson och vice ordförande Riksdagens civilutskott (FP).

– Det är spännande att få leda arbetet med att ta fram nya bostadspolitiska förslag. Bostadsgruppen har en bred politisk kompetens från kommunal, regional och riksnivå. Synpunkter från aktör på bostadsmarknaden, forskare och konsumenter är välkomna säger Nina Lundström (FP)

– Vid sidan av jobb, skola och integration så kommer bostadsfrågorna spela stor roll i valet, därför är det också viktigt att vi i Folkpartiet vässar vår profil på det området säger Nina Larsson, partisekreterare.

Folkpartiets bostadspolitiska arbetsgrupp
Ordförande: Nina Lundström, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, vice ordförande Riksdagens civilutskott, Sundbyberg
Lars Tysklind, riksdagsledamot, trafik- och turism talesperson, Strömstad
Elisabeth Gunnars, kommunalråd Österåker
Bo Brännström, landstingsoppositionsråd Dalarna och ledamot i Sabo:s styrelse, Avesta
Malin Danielsson, kommunalråd Huddinge
Björn Ljung, seniorkonsult och ordförande AB Stockholmshem, Stockholm
Anders Ekegren, Stadsbyggnadskommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden,  Solna
Helena Holmberg, regionfullmäktigeledamot Västra Götalandsregionen, Göteborg
Christoffer Fagerberg, LUF, Stockholm
Susanne Hagbard, sekreterare

Kontakt:
Susanne Hagbard
Sekreterare
08-786 45 42, susanne.hagbard@riksdagen.se

Makan Afshinnejad
Pressansvarig
072-231 50 82, makan.afshinnejad@riksdagen.se

Prenumerera