Folkpartiet tillsätter Globaliseringskommission och Välfärdskommission

Fler människor i världen skördar frukterna av globaliseringen. Men globaliseringen förändrar också förutsättningarna för hur välstånd skapas - för att Sverige ska säkras som välfärdsnation måste vår konkurrenskraft öka.

En förändrad omvärld ställer också krav på politisk förnyelse. Folkpartiets uppdrag är att utmejsla det socialliberala uppdraget för framtiden. Vårt mål är ett välfärdssamhälle i världsklass. Därför tillsätter vi idag två kommissioner; Välfärdskommissionen, som leds av sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink och Globaliseringskommissionen som leds av riksdagsledamot Mats Persson.

Kommissionernas reformförslag kommer att behandlas på Folkpartiets landsmöten dels hösten 2015 och dels under 2017. Kommissionerna ska arbeta öppet, och till sitt arbete knyta experter, forskare och debattörer. Arbetet kommer att bli underlag till Folkpartiets valplattform inför valet 2018.

– Globaliseringen ställer Sverige inför stora utmaningar. Vi behöver vidta strukturella reformer för ett bättre företagsklimat, fler exportframgångar och ökade utländska investeringar. Men det handlar också om att reformer för att skapa en arbetsmarknad där alla behövs, inte minst i en tid när globaliseringen och digitalisering skruvar upp kunskapskraven även för enklare typer av arbeten, säger Globaliseringskommissionens ordförande Mats Persson.

– Välfärdens framtid är något som alla seriösa samhällsaktörer måste fundera över. För Folkpartiet med vår stolta och långa socialliberala tradition är det självklart att utveckla en modern välfärdspolitik, med både stor trygghet och stor frihet att göra sina egna val. Alla människor ska ha möjlighet att forma sina egna liv – ingen ska lämnas i det glömda Sverige, säger Välfärdskommissionens ordförande Anna Starbrink.

Kontakt:
Folkpartiets pressjour: 070-8549020

Globaliseringskommissionen
Ordförande Mats Persson      

Fler jobb för fortsatt välfärd
Ordförande Mats Persson      

Kulturpolitik i rörelse
Ordförande Madeleine Sjöstedt          

En ambitiösare klimatpolitik
Ordförande Maria Weimer            

Kunskap för konkurrenskraft
Ordförande Christer Nylander      

Integration för ett öppet Sverige
Ordförande Fredrik Malm              

Fler företag i ett friare näringsliv
Ordförande Said Abdu              

Sverige i en föränderlig omvärld
Ordförande Birgitta Ohlsson      

Välfärdskommissionen
Ordförande Anna Starbrink

En förnyad funktionshinderpolitik
Ordförande Maria Johansson

Socialpolitik för ökad sammanhållning
Ordförande Christina Örnebjär

Förmågor och möjligheter för årsrika
Ordförande Barbro Westerholm

Vård och välfärd i hela Sverige
Ordförande Anna Starbrink

Fortsatt feminism utan socialism
Ordförande Gulan Avci

En starkare rättsstat
Ordförande Roger Haddad

Välfärdssamhället och välfärdsstaten 
Ordförande Staffan Werme

Prenumerera