Gellerman (L): Trafikverket tappar målfokus på resenärerna

Report this content

Idag genomfördes en offentlig utfrågning i Riksdagen under rubriken ”En punktlig järnväg med resenärerna i fokus” baserat på Trafikutskottets uppföljningsrapport ”Punktlighet för persontrafik på järnväg”. Utfrågningen direktsändes via SVT Forum.

Punktlighet är resenärers viktigaste motiv till om de ska välja tåget. Rapporten pekar på att det finns goda exempel där punktligheten förbättrats avsevärt genom systematiskt arbete och samarbete. Rapporten tar samtidigt upp förändringen av målet för punktlighet: att inställda tåg inte längre ska räknas in i målet att 95% av tågen ska vara högst 5 minuter försenade. Vidare påpekas bristen på mål för resenärers punktlighet, otydlig ansvarsfördelning, behovet att åtgärda kapacitetsbrister för att underlätta underhåll samt vikten av ett IT system med data om järnvägens tillstånd och därmed bättre uppföljning.

Helena Gellerman, Liberalernas ledamot i Trafikutskottet:

– Att inte räkna inställda tåg i statistiken över försenade tåg är att sopa problem under mattan. När Trafikverket nu valt att ta bort inställda tåg från målet för punktlighet, så innebär det ett stort steg bort från resenären i centrum. Om ett tåg ställs in, och övriga tåg är fulla, så är det inte längre en fråga om punktlighet, man kommer inte ens till destinationen. Därför är det dags för riksdagen att ta fram ett mål för punktlighet med resenären i fokus, säger Gellerman.

– Dessutom pekade flera talare på vikten att bygga bort kapacitetsbrister för att klara punktligheten och tog upp sträckan Göteborg-Alingsås, den största kapacitetsbristen i Sverige, som exempel. Den sträckan finns inte med i nuvarande nationell infrastrukturplan. Det behöver åtgärdas, avslutar Gellerman. 

Kontakt:
Liberalernas presstjänst: 070-854 90 20

Prenumerera