Granbom Ellison (FP): Demokratin stärks med vallagskommitténs förslag

– Som liberal är jag mycket nöjd med vallagskommitténs förslag till modernare och mer rättssäkra val som presenteras idag. Det finns nu en bred enighet för många av de reformförslag som Folkpartiet arbetat för.

Det säger Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot (FP) och ledamot i vallagskommittén som i dag överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen.

– Efter oredan vid valet 2010, som ledde till omval i Örebro och Västra Götaland, presenterade Folkpartiet rapporten ”Demokrati har begärts och ska verkställas” med 15 konkreta förslag för rättssäkrare val. Vi har glädjande nog fått gehör för en lång rad av dessa idéer.

– Det är helt otillfredsställande att förtidsröstning kan skötas av en person som sitter ensam med valurnan, utan någon kollega som har uppsikt. Nu föreslår vi en regel att det måste vara minst två röstmottagare vid förtidsröstning, alltså samma regel som gäller på valdagen. Att alla röstmottagare måste genomgå utbildning inför varje val skapar också större trygghet.

– Kravet på fysisk tillgänglighet i vallokalen skärps rejält genom att vi föreslår ett slopande av kommunernas möjlighet att ge dispens för vallokaler som brister i tillgänglighet. De försök med e-röstning som vi föreslår kan också ge nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning, säger Karin Granbom Ellison (FP).

Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot (FP)
070-270 44 38, karin.granbom.ellison@riksdagen.se

Martin Andreasson, utredare (FP)
072-540 35 24, martin.andreasson@riksdagen.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

E-röstning kan ge nya möjligheter
Karin Granbom Ellison