Gulan Avci (FP) leder Folkpartiets arbetsgrupp för jämställdhet

Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor, leder arbetsgruppen för jämställdhet. Arbetsgruppens syfte är att ta fram ny politik för Folkpartiet och är en del av det pågående förnyelsearbetet.

– Vi ska fortsätta arbetet med att presentera fler förslag för hur jämställdhet kan nås snabbare mellan män och kvinnor och hur lönegapet kan jämnas ut. Vi ska titta närmare på föräldraförsäkringssystemet och vab-systemet för ett jämnare uttag mellan föräldrar. Arbetsgruppen kommer också presentera förslag för hur mäns våld mot kvinnor kan nå ett slut och hur vi fortsatt ska arbeta för att skärpa lagarna och attityderna mot hederskulturen.

Arbetsgruppen kommer att verka fram till och med Folkpartiets landsmötet 2017 där beslut om ny politisk inriktning tas. Gruppens arbete kommer löpande att presenteras under tiden fram till dess.

– Folkpartiet har en stolt historia i jämställdhetskampen. Jag vill både involvera liberaler och lyssna på andra aktörer utanför politiken. Jag kommer föra samtal med företrädare från såval näringslivet, fackföreningar, kvinnojourer bland många andra i syfte att vidga och fördjupa Folkpartiets jämställdhetspolitik.

Övriga deltagare i gruppen är:
Maria Nilsson, Göteborg, projektledare
Jens Sundström, Norrbotten, oppositionslandstingsråd
Anna-Karin Wyndhamn, Göteborg, fil.dr. pedagogiskt lärande
Martin Ängeby, Stockholm, generalsekreterare SILC
Suzanne Åkerlund, Halmstad, kommunalråd
Anton Grahm, Malmö, Arbetsmarknads- och migrationspolitisk talesperson LUF
Hanna Håkansson, Lund, ordf. Liberala Studenter
Carina Sándor, Skinnskatteberg, kommunstyrelseordförande

Kontakt:
Gulan Avci
gulan.avci@riksdagen.se

Folkpartiets presstjänst:
070-854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera