Illegal handel med lätta vapen – ett av vår tids stora problem

– Den illegala handeln med lätta vapen är ett av vår tids stora problem. En halv miljon människor dör varje år till följd av våld relaterat till lätta vapen. En begränsning av den okontrollerade spridningen av dessa vapen skulle vara en stor humanitär insats för hela världen.

Det säger Christer Winbäck (FP), riksdagsledamot som på fredag inviger Parlamentarikerforum som i helgen möts för att hålla sin generalförsamling i Sveriges Riksdag. Parlamentarikerforum, som i år firar tioårsjubileum, förenar parlamentariker världen över i kampen mot den illegala handeln och spridningen av lätta vapen.

– Under generalförsamlingen kommer vi ha ett antal seminarier med experter och sakkunniga inom området. Tanken med att mötas är att utbyta erfarenheter och goda exempel med varandra. Som parlamentariker behöver vi stöd för att ännu bättre kunna ta tag i problemen i våra respektive hemländer, säger Winbäck (FP).

– Ett kvitto på att frågan uppmärksammas internationellt visar en brittisk organisation, som i förra veckan i Sveriges Riksdag fick det alternativa Nobelpriset för sin kamp mot spridningen av vapen.

Christer Winbäck är styrelseledamot i Parlamentarikerforum och kontaktperson för Riksdagens förening för bekämpandet av okontrollerad spridning av lätta vapen.


Christer Winbäck, riksdagsledamot (FP)
070-222 11 38
christer.winback@riksdagen.se

Patrik Lind, politisk sekreterare (FP)
072-541 01 82
patrik.lind@riksdagen.se

Prenumerera

Citat

Den illegala handeln med lätta vapen är ett av vår tids stora problem. En halv miljon människor dör varje år till följd av våld relaterat till lätta vapen.
Winbäck (FP)