Inbjudan: Alliansens grupp för utbildningspolitik besöker Borås

Måndagen den 28 oktober besöker alliansens arbetsgrupp för utbildningspolitik Borås. I Borås kommer gruppen ta del av stadens arbete med läsutveckling i skolan och besöka förskolan Hässlegården.
Arbetsgruppen leds av jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm (FP). Ledamöter i gruppen är Tomas Tobé (M), Ulrika Carlsson (C) och Annika Eclund (KD). Vid besöket i Borås ersätter Jan Eriksson (M) Tomas Tobé.

Media inbjudes att delta enligt nedan.

Tid och plats:
Förskolan Hässlegården,Våglängdsgatan 147, Borås

13.45-14.15 Fotomöjligheter i samband med rundtur i förskolans lokaler
14.15-14.45 Pressträff i förskolans personalrum

Kontakt:
Carl-Otto Berg
Pressekreterare hos Maria Arnholm
072-239 50 55

Fakta om gruppen

Kunskapslandet Sverige – Kunskap, utbildning, innovation och forskning i världsklass
Kunskap är Sveriges konkurrenskraft i en global värld. Alliansregeringen har steg för steg genomfört en lång rad reformer som lyfter det svenska utbildningssystemet. Men fler reformer krävs för att resultaten ska nå världsklass.
Sverige ska stärkas som ledande forsknings- och innovationsnation för att öka vår konkurrensförmåga i framtiden. En kunskapsinriktad skola, där läraryrket värderas högt och alla elever ges goda möjligheter till lärande och utveckling är målet. Det ger goda livschanser, förbereder för livet och ger ökade möjligheter till arbete.
Arbetsgruppen ska dra ut riktlinjerna för en politik som bygger Sverige starkt som kunskaps- och forskningsnation och därmed ökar människors möjligheter att få ett arbete, en lön att leva på och ökad delaktighet i samhället.

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Media

Media