Jan Björklund (L) och Jimmie Åkesson (SD) på samtalsturné om EU

Liberalernas partiledare Jan Björklund och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommer inför EU-valet genomföra en samtalsturné för att diskutera EU-samarbetet. Europa står nu inför ett viktigt vägval inför framtiden, som handlar om vi ska samarbeta mer eller mindre. Sverigedemokraterna och Liberalerna är varandras ideologiska motpoler inte minst när det gäller synen på det europeiska samarbetet och förhoppningen är att turnén ska väcka intresse för EU-valet.

Totalt är tre platser inplanerade för partiledarna och samtalen leds av lokala partiföreträdare för respektive parti.

Tidsplan för turnén:

8 maj, 15.00-16.00 - Stockholm

9 maj, 19.00-20.00 - Gävle

15 maj, 19.00-20.00 - Göteborg

Kontakt för Jan Björklund:

Adam Alfredsson, pressekreterare

070-298 67 90, adam.alfredsson@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera