Juno Blom (L): Hjälp våldsutsatta kvinnor med boende

Report this content

Liberalerna har säkerställt ökade medel för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och unga killars våld mot unga tjejer. Nu presenteras en viktig satsning för att öka tryggheten för kvinnor och barn som utsätts för våld.

Regeringen ger nu därför Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer, med eller utan barn, att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Länsstyrelserna får använda 8 miljoner kronor under 2021 för uppdraget.

I största möjliga mån ska det vara förövaren som förvandlat hemmet till en brottsplats som ska straffas och flytta, men av skyddsskäl är det viktigt att våldsutsatta kvinnor och barn får tillgång till skyddat boende initialt för att sedan få stöd att hitta ett stadigvarande boende.

"Att skydda kvinnor och barn som drabbas av våld är en frihetsfråga. Politiker måste visa handlingskraft, säkerställa långsiktiga och tillräckliga resurser till arbetet med skydd, stöd och rehabilitering av våldsutsatta kvinnor och barn", säger Juno Blom i en kommentar.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet. Länk till regeringsuppdraget: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/kommuners-insatser-for-att-hjalpa-valdsutsatta-personer-att-ordna-stadigvarande-boende-ska-kartlaggas/

Kontakt

Liberalernas presstjänst 070-8549020 (ej sms) eller press@liberalerna.se

Prenumerera