Kamil (FP): Instegs- och nystartsjobb förbättrar integrationen

År 2007 infördes instegsjobb och nystartsjobb för nyanlända. Idag visar Riksrevisionens granskning att dessa subventionerade anställningsformer är effektiva och tydligt bidrar till att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Det glädjer mig verkligen att Riksrevisionens granskning är så positiv till instegs- och nystartsjobben. Jobb är en viktig faktor för att inte hamna i utanförskap utan bli en del av det svenska samhället, säger Ismail Kamil, ansvarig för Folkpartiets integrationspolitik i arbetsmarknadsutskottet.

– Genom dessa anställningsformer förbättrar vi också förutsättningarna för en bättre integration och en bättre delaktighet i samhällsutvecklingen. Det är dags att offentliga sektorn och stora privata arbetsgivare anställer fler nyanlända med instegsjobb så att man kommer närmare ordinarie arbetsmarknad, avslutar Kamil.


Kontakt:
Ismail Kamil, riksdagsledamot (FP)
0708-24 74 36, ismail.kamil@riksdagen.se

Carolina Schale, presskontakt
0703-13 26 70, carolina.schale@folkpartiet.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera