Karin Granbom Ellison (FP): Sverige attraktivare i den globala talangjakten

– Idag pågår en global talangjakt - konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är tuff. Varje år lyckas vi attrahera många utländska studenter och doktorander, men efter examen stänger vi dörren för dem. Det säger Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot från Östergötland, med anledning av propositionen Cirkulär migration och utveckling som riksdagen nu mottar.

Propositionen ska skapa bättre förutsättningar för utländska studenter, doktorander och deras medföljande att arbeta i Sverige. Nya regler föreslås börja gälla till sommaren. Idag är det svenska regelverket gällande utländska studenters och doktoranders möjlighet att stanna i Sverige efter avslutade studier det striktaste i EU. Omedelbart efter avslutade studier måste de lämna Sverige om de inte har ett färdigt jobb. Regeringen föreslår nu att studenter och doktorander ska kunna stanna för att söka jobb eller starta företag efter studierna och doktorander får samma villkor som arbetskraftsinvandrare att söka permanent uppehållstillstånd. 

– Alltför många lämnar Sverige och kommer inte tillbaka. Istället välkomnar andra länder dem och drar nytta av deras kunskaper. Sverige har inte råd att mista denna värdefulla arbetskraft i framtiden, säger Granbom Ellison, som länge arbetat med frågan.

Frågan är inte bara viktig för Sverige, utan också för Östergötland. Vid Linköpings Universitet finns idag ungefär 200 doktorander och 90 studenter med utländsk bakgrund. En mycket stor andel av doktoranderna vid svenska universitetet - över hälften av de som börjar doktorera inom naturvetenskap och teknik - har utländsk bakgrund. Företagen och forskningen behöver denna spetskompetens.

– I snart tre år har jag arbetat för att Sverige bättre ska ta till vara på den kvalificerade arbetskraft som söker sig till vårt land och för att vårt land ska bli attraktivare som studie- och forskningsnation. Det är glädjande att regeringen nu äntligen kommer med ett förslag till regelverk som gör det möjligt för utländska studenter och doktorander att stanna i Sverige för att söka jobb efter avslutade studier och att medföljande kan arbeta under studietiden, avslutar Granbom Ellison

Länk till propositionen här. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/237596

Kontakt

Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot

karin.granbom.ellison@riksdagen.se, 070-270 44 38

Jonatan Ohlin, pressansvarig

Jonatan.ohlin@riksdagen.se, 072-225 27 84

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera