Kommentar från Mats Persson (FP) och Nina Lundström (FP) om regeringens bostadsförslag

– Det byggs för över 300 miljarder i Sverige varje år. Nu föreslår regeringen investeringsstöd med 3 miljarder. Att öka omsättningen i byggbranschen med mindre än 1 procent är knappast lösningen. De subventioner som regeringen nu utlovar försvinner i det kostnadskaos de samtidigt skapar, genom ytterligare regleringar och genom en ökad skattebörda. Man tar mer än vad man ger, säger Mats Persson, skattepolitisk talesperson för Folkpartiet.

– Regeringen föreslår åtgärder som inte kommer att bidra till snabba lösningar varken på kort eller lång sikt. Ekonomiska stimulanser är prövat flera gånger och dessa subventioner löste inte bostadsbristen då, säger Nina Lundström, bostadspolitisk talesperson för Folkpartiet.

Kontakt:
Mats Persson, ledamot i skatteutskottet
mats.persson@folkpartiet.se, 076-887 09 20

Nina Lundström, ledamot i civilutskottet
nina.lundstrom@folkpartiet.se, 08-786 48 53

Folkpartiets presstjänst: 070-854 90 20

Prenumerera