L: Regeringens budget ett dråpslag mot skolan

Report this content

Den budget som Magdalena Andersson i dag presenterar är en budget som inte tar itu med problemen i skolan, kriminaliteten och klimatet.

Svensk skola befinner sig i fritt fall, med ett enormt kunskapstapp till följd av nedstängningen under pandemin, en akut lärarbrist och låga kunskapsresultat. Mer än var tionde elev går ur grundskolan utan gymnasiebehörighet. I det läget väljer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att lägga fram en budget som snålar på skolan: Satsningarna på skolan motsvarar knappt 2 procent av reformutrymmet på 74 miljarder kronor, och var tredje krona som regeringen nu säger sig satsa på skolan är gamla pengar som redan tidigare var avsatta för att gå till skolan. Det är ett svek mot svensk skola och svenska skolelever, säger Mats Persson,  ekonomisk-politisk talesperson.

Målsättning måste vara att ta itu med de verkliga problem som vanliga människor upplever. Det är en verklighet där skolan slits isär av låga kunskapsresultat och en skriande lärarbrist, där en växande arbetslöshet riskerar att försätta tusentals människor i ett livslångt utanförskap, och där den svenska elförsörjningen hotas.

En regering som menar allvar med att stärka kvaliteten i skolan, betala av integrationsskulden och adressera klimatförändringar lägger inte fram en visionslös halvmesyr till budget som den som presenterats idag.

  • Skolan måste få bättre förutsättningar. Regeringens uteblivna satsning på skolan är uppseendeväckande. Den uppsjö av olika riktade bidrag till skolan som regeringen presenterar är såväl ineffektiva som ett indirekt erkännande av att det kommunala ansvaret för skolan har nått sitt bäst-före-datum. För att svensk skola ska fungera på riktigt måste det bli ett slut på det ständiga lappandet och lagandet.
  • Integrationsskulden måste betalas av. Svensk arbetsmarknad befinner sig i fritt fall, med EU:s fjärde högsta arbetslöshet och nästan 190 000 personer i långtidsarbetslöshet. De största förlorarna på dagens arbetsmarknad är utrikes födda. Trots detta är regeringens svar i den presenterade budgeten mer förlamande bidragspolitik och fler satsningar på ineffektiva subventionerade anställningar. Det är förödande för den växande integrationsskulden: Vägen till en lyckad integration in i det svenska samhället måste gå via arbetslinjen, inte bidragslinjen.
  • Klimatomställningen måste sluta förhalas. Sverige måste ställa om från olja, kol och gas till fossilfri energi, men regeringen har inga svar på hur det ska gå till. Istället ser vi hur kärnkraftsreaktorer stängs ned, elbristen blir allt mer hotande i delar av Sverige och tillståndsprocesser, där regeringen själv ofta fördröjer viktiga projekt med åratal, skapar stor osäkerhet. Regeringens systematiska förhalning av beslutet om slutförvaret för använt kärnbränsle visar hur denna regering är skadlig för såväl den svenska ekonomin som för klimatet. Regeringens klimatsatsningar framstår som kosmetiska när grunden inte finns på plats. Ironiskt nog har regeringen själv blivit det största hotet mot klimatomställningen.

Liberalerna kommer i höst presentera en egen budget som lägger grunden för en ny start för Sverige. En budget som prioriterar skolan, att bryta otryggheten som vuxit fram i kölvattnet av en misslyckad integrationspolitik och satsningar för en klimatomställning som fungerar.

 

Kontakt

Liberalernas presstjänst: 070 854 90 20

Prenumerera