• news.cision.com/
  • Liberalerna/
  • Lars Tysklind från Strömstad är utsedd till särskild utredare för att se över artskyddsförordningen

Lars Tysklind från Strömstad är utsedd till särskild utredare för att se över artskyddsförordningen

Report this content

 
 

Regeringen har utsett Lars Tysklind till särskild utredare för att se över artskyddsförordningen med syftet att säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter. Nuvarande artskydd har kritiserats för att vara ineffektivt och rättsosäkert. Bland annat har rättsfall om artskydd i skogsbruket skapat osäkerhet.

- Det behövs ett regelverk präglat av tydlighet och förutsägbarhet. Det kommer bli en utmaning att ta fram förslag med balans mellan olika intressen med bred acceptans, säger Lars Tysklind

Utredningen ska bland annat ska bland annat:

  • se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till hur långtgående rådighetsinskränkningar de bör kunna ge utrymme för

  • ta ställning till om det bör införas en rätt till ersättning i de fall pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras
  • se över de svenska bestämmelserna om handel med samt innehav och transport av hotade arter
  • utreda om det behövs ändringar i lagstiftningen för att bättre förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet.

Lars Tysklind är oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för Liberalerna i Strömstads kommun. Han är även ledamot i Miljömålsberedningen och har tidigare varit riksdagsledamot 2002-2018.

Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

Kontakt: Liberalernas presstjänst 070-854 90 20 (ej sms) eller press@liberalerna.se

Prenumerera

Media

Media