• news.cision.com/
  • Liberalerna/
  • Lex Lilla hjärtat – Utredningsuppdrag från riksdagen för att stärka principen om barnets bästa

Lex Lilla hjärtat – Utredningsuppdrag från riksdagen för att stärka principen om barnets bästa

Report this content

Riksdagens socialutskott har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur principen ”om barnets bästa” kan stärkas i samband med bedömning av om tvångsvård enligt LVU ska upphöra. Utredaren ska lämna sitt lagförslag senast den 1 mars 2022.

Enligt riksdagens socialutskott är de förslag som regeringens utredning (Ds 2021:7) lagt fram inte tillräckliga för att ge placerade barn erforderligt stöd och den trygghet som är förenlig med principen om barnets bästa.

För att tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under en lång tid ska kunna stärkas, ger Riksdagens socialutskott en utredare i uppdrag att utreda och lämna lagförslag på hur principen om barnets bästa kan stärkas  i samband med bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra.

Till utredare utses hovrättspresidenten Anders Hagsgård. Anders Hagsgård arbetar idag som hovrättspresident och chef för Hovrätten för Västra Sverige. Dessförinnan arbetade han som lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg och som lagman i Alingsås tingsrätt. Anders Hagsgård, som är jur. lic., har också varit särskild utredare i ett antal statliga utredningar – han var bl.a. regeringens särskilda utredare i Barnkonventionsutredningen som överlämnade sitt betänkande till regeringen i november 2020.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

 

Linda Lindberg (SD)

Ansvarig socialtjänstfrågor

 

Sofia Nilsson (C)

Ledamot i Socialutskottet

 

Pia Steensland (KD)

Ledamot i Socialutskottet

 

Juno Blom (L)

Barnrättspolitisk talesperson

 

Kontakt

Liberalernas presstjänst: 070 854 90 20

Prenumerera