Liberala segrar i ny utredning om konfessionella friskolor

Report this content

Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad, vice ordförande i utbildningsutskottet, kommenterar utredningen om etableringsstopp för nya konfessionella skolor. Utredningens tilläggsdirektiv är ett direkt resultat av Liberalernas skolpolitiska krav i överenskommelsen med regeringen.

– Det är bra att vi kommer vidare i frågan om att införa ett etableringsstopp för konfessionella friskolor. Alla barn och elever har rätt till en skola som följer skollagen, baseras på kunskap och där allaelever, oavsett religiös åskådning, är välkomna. Vi har vid flertalet tillfällen sett att konfessionella friskolor göra en uppdelning efter kön, ha homofobiska inslag i undervisningen, men också att elever undantas från viktig undervisning av just religiösa skäl. Därmed får inte alla elever ta del av den läroplan som ska gälla alla i hela landet, säger Roger Haddad.

– Vi ska titta på konflikten med Europakonventionen, men målet måste fortsatt vara att införa ett etableringsstopp med tanke på de problem och brister som vi har sett. Vi gläds åt att många liberala segrar i utredningen. Förslag som Liberalerna krävt för att komma åt radikala som driver friskolor, fortsätter Roger Haddad.

En av fråga som Liberalerna har drivit länge och som nu föreslås är frågan om att det måste införas anmälningsplikt vid skolornas ansökan till Skolinspektionen.

– Vi har sett hur ett antal konfessionella skolor har visat på återkommande brister i kvaliteten. Vi kan inte bara titta på när religiösa friskolor missbrukar sitt tillstånd och bedriver en skolverksamhet som helt strider mot skollagens uppdrag om jämställdhet och respekt för alla individer. De här skolorna ska förstås stängas ner. Med detta förslag kan även nya konfessionella friskolor förhindras att etablera sig, säger Roger Haddad. 

När Liberalernas förslag nu har utretts och ett etableringsstopp ska införas i Sverige, är det enligt Haddad att fortsätta med åtgärder för att säkerställa att konfessionella inslag motverkar skollagen och läroplanens syften. Det handlar både om att skärpa inspektionen av dessa skolor, men även att gå vidare med konfessionella förskolor.

– Skolinspektionens tillsyn av religiösa friskolor behöver skärpas för att komma åt avarter inom skolväsendet. För de religiösa friförskolorna så har kommunerna idag ansvar för tillsynen, vilket på många håll brister. Därför är det viktigt att se över hur vi både förbättra tillsynen och hur vi kan stoppa nya konfessionella friförskolor för att motverka en ökad segregation, avslutar Roger Haddad.

Prenumerera

Media

Media