Liberalerna: Ett skolpaket för fler lärare och bättre resultat

Report this content

I dag presenterar Liberalerna ett skolpaket med satsningar för mer kunskap i skolan. I skolpaketet anslås ytterligare en halv miljard om året till lärarassistenter samtidigt som fler lärare fortbildas genom lärarlyftet. Dessutom lanseras ett brett åtgärdspaket för alla elever.

Liberalerna har i Januariavtalet enats om reformer för en kunskapsskola som sätter den enskilda elevens kunskaper och ansträngningar i fokus. I dag saknar var tredje elev fullständiga gymnasiebetyg. Var sjätte elev lämnar idag grundskolan utan gymnasiebehörighet.

”Liberalerna fått igenom ett antal viktiga krav. Det är satsningar som är viktiga både för den enskilda individen men också för Sverige som kunskapsnation”, säger Liberalernas utbildningspolitiske talesperson Roger Haddad

Fler lärarassistenter ska avlasta lärarna

500 miljoner om året (utöver de 475 som satsades i vårändringsbudgeten 2019) satsas i en permanent satsning för att anställa fler lärarassistenter som kan avlasta lärarna och frigöra tid för dem att ägna sig åt undervisning samt minska den administrativa bördan.

Förlängning av Lärarlyftet II

Lärarlyftet II ska ge utökad behörighet för lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Med förslaget i budgeten öppnas även denna del av lärarlyftet för fler lärargrupper. Lärarlyftet II förlängs under perioden 2020-2025 och tillförs 135 miljoner årligen.

Ett brett åtgärdspaket för alla elever

Under mandatperioden genomförs fortbildningsinsatser för lärare och förskollärare inför införandet av en tioårig grundskola (190 miljoner från 2021). I budgeten anslås också medel till specialpedagogiska myndigheten för en ny skola (10 miljoner från 2020), för att digitalisera de nationella proven (16 miljoner från 2020),för att förbereda betyg från årskurs 4 (1 miljon från 2020) och en utökad grundskola under lov, lovskola, införs från 2022.

”Det finns inget viktigare än att varje elev får möta en utbildad och kompetent lärare i klassrummet. Det är så vi höjer skolans kvalitet och resultat. Liberalerna kommer fortsätta sätta skolan först”, avslutar Haddad.

Kontakt:
Roger Haddad – 0708-182865
Vice ordförande i Utbildningsutskottet
Skolpolitisk talesperson för Liberalerna

Prenumerera

Media

Media