Liberalerna: Inför tvååriga yrkeslinjer och fler lärlingar

Idag presenterar Liberalerna ett program med åtta förslag för att reformera svensk yrkesutbildning. Liberalerna föreslår att tvååriga yrkeslinjer ska införas på gymnasiet. De tvååriga yrkeslinjerna kan komplettera dagens treåriga yrkesprogram. På de nya tvååriga linjerna skall fokus ligga på praktiska yrkeskunskaper, och mängden allmänteoretiska ämnen reduceras. De tvååriga linjerna skall inte ge högskolebehörighet och antagningskraven till dessa linjer kan vara mer flexibla än till de längre yrkesprogrammen. De nya yrkeslinjerna kan ersätta en del av dagens introduktionsprogram.

Liberalerna föreslår att lärlingssystemen byggs ut. Lärlingssystemet infördes av Alliansregeringen och gick trögt i början, men nu är antalet gymnasielärlingar mer än 8000 och trenden är stigande. Målet bör vara att ha 20000 gymnasielärlingar 2020. Statliga budgetmedel måste avsättas för att nå detta mål. Gymnasiet har huvudansvaret, men stor del av inlärningen sker på arbetsplatsen.

Under Alliansregeringen gjorde Liberalerna omfattande förändringar av yrkesutbildningen i Sverige. Yrkeshögskola, Yrkesvux och lärlingsutbildning på gymnasiet infördes samt att gymnasiets yrkesprogram reformerades. Dessa reformer behöver fortsätta att utvecklas.  Liberalerna kan idag presentera åtta förslag för en bättre yrkesutbildning.

Liberalernas förslag i ny rapport:

  1. Inför tvååriga yrkeslinjer på gymnasiet. Dessa kan komplettera dagens treåriga yrkesprogram. På de nya tvååriga linjerna skall fokus ligga på praktiska yrkeskunskaper, och mängden allmänteoretiska ämnen reduceras. De 2-åriga linjerna skall inte ge högskolebehörighet och antagningskraven till dessa linjer kan vara mer flexibla än till de längre yrkesprogrammen. De nya yrkeslinjerna kan ersätta en del av dagens introduktionsprogram.
  2. Bygg ut alliansregeringens lärlingssystem kraftigt. Målet bör vara att ha 20000 gymnasielärlingar 2020. Statliga budgetmedel måste avsättas för detta. Gymnasiet har huvudansvaret, men stor del av inlärningen sker på arbetsplatsen.
  3. Inför ett system med branschlärlingar. Det är lärlingsutbildning där en viss bransch tar huvudansvaret för hela utbildningen och får hela skolpengen utbetald för detta.
  4. Fler industrigymnasier. Några av de allra bästa yrkesgymnasierna i Sverige drivs av våra större företag själva; Sandvik, Scania, Volvo och är företag som driver egna yrkesgymnasier sedan lång tid tillbaka för att utbilda sina egna framtida medarbetare.
  5. Elever ska själva få avgöra om de vill läsa in högskolebehörighet eller ej. Möjligheten ska alltid finnas såväl under, som efter gymnasiet.  Alla ska även få rätt att läsa in sådan behörighet på KomVux.
  6. Fler yrkescollege, som i grunden är yrkesutbildningar på gymnasiet som arbetar i mycket nära samarbete med den lokala branschen och de lokala företagen.
  7. Några av yrkesutbildningarna behöver reformeras särskilt. Tekniskt program och industriprogrammet kan slås samman. Ett sådant sammanslaget program kan ges en treårig yrkesutgång och en fyraårig ingenjörsutgång. Vård- och omsorgsprogrammet behöver reformeras. Det kan göras om till ett medicinskt program som bör resultera i en undersköterskeexamen.
  8. Bygg ut Yrkeshögskolan.

Kontakt:
Liberalernas pressjour: 070-854 90 20

Prenumerera