Liberalerna: Sverige ska införa Euron senast 2022

Report this content

Under söndagen blev det klart med en ny regering i Tyskland. Den nya regeringen har en mycket ambitiös agenda för att fördjupa EU-samarbetet. Tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron driver dessa länder på för att stärka EU-samarbetet.

Samtidigt sveper en nationalistisk våg över västvärlden med Brexit, ståltullar och en pessimistisk domedagsstämning. Flera EU-länder leds nu av populistiska och nationalistiska EU-kritiker. Denna pessimistiska och EU-kritiska våg avspeglas även i Sverige. Två av riksdagens partier, SD och V, vill att Sverige lämnar EU. SD och V avskyr i grunden den liberala samhällsmodell som hela EU-samarbetet bygger på. Tyvärr har flera av de övriga partierna också intagit en mer EU-skeptisk hållning.

Vår tids stora problem; klimatförändringar, terrorism, flyktingströmmar och otillräcklig stabil ekonomisk utveckling kräver mer samarbete i EU, inte mindre. I den process som nu inleds i Europa ställs Sverige inför ett viktigt val: vill Sverige vara med och forma framtidens EU på riktigt eller vill Sverige sitta på läktaren?

Liberalerna vill fördjupa EU-samarbetet och att Sverige ska vara aktiv i den utvecklingen. Därför presenterar Liberalerna idag en ”EU-agenda 2022” med fem reformer för mer EU-samarbete:

1. Sverige ska införa Euron senast 2022
Ingen marknad är så viktig för svenska företag som den europeiska: nästan 75 procent av alla varor som Sverige exporterar går till dit. Med en gemensam valuta skapas bättre förutsättningar för svenska företag och Sverige blir en del av Eurokretsen där alla viktiga ekonomisk-politiska beslut fattas. Sverige bör även stödja de reformer som nu diskuteras för att stärka Eurosamarbetet.

2. Sverige ska omedelbart gå med i bankunionen
Att Sverige står utanför Eurozonens bankunion bidrog till Nordeas beslut att flytta sin centrala verksamhet till Finland. Banksamarbetets syfte är att reglera och kontrollera att stora banker bedrivs på ett seriöst sätt som garanterar långsiktig stabilitet.

3. Sverige ska ingå i den europeiska åklagarmyndigheten och EU ska inrätta ett europeiskt FBI
Den grova brottsligheten är internationell. Det behövs mer muskler på europeisk nivå för att bekämpa grov brottslighet.

4. Ja till en europeisk koldioxidskatt
Klimatet är gemensamt och inte nationellt. Det krävs samarbete över gränserna för att lösa de utmaningar som är gränsöverskridande.

5. Investera mer EU-resurser i forskning, utveckling och infrastruktur
Liberalerna anser att Sverige ska vara beredda att öka EU:s budget, förutsatt att medlen används till viktiga framtidsinvesteringar i t ex forskning. Det omoderna jordbruksstödet bör avvecklas.

EU är grundat av stater som valt den liberala samhällsmodellen, för att liberala värderingar ska stå starkare i vår samtid och för kommande generationer. Nu utmanas EU-samarbetet och därmed den liberala samhällsmodellen av såväl höger- som vänsterpopulister. Liberalerna kommer inte att backa för populism eller inskränkt nationalism. Liberalerna vill att Sverige ska tillhöra EU:s kärna.

Kontakt:
Liberalernas presstjänst: 070-854 90 20

Prenumerera