Liberalerna är med och räddar Bromma Flygplats

Report this content

En majoritet i Trafikutskottet har idag riktat ett tillkännagivande till regeringen om att ändringar i det nationella basutbudet av flygplatser inte bör genomföras utan riksdagen godkännande. Frågan blev aktuell när regeringen ville lägga ner Bromma flygplats. Liberalerna har länge jobbat för att samla majoritet och har nu åter uppnått det. 

- Det är tillräckligt med kaos i svensk politik, men med Miljöpartiet ute ur regeringen, så kanske Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga, lyssnar på majoriteten i riksdagen och lägger utredningen om Brommas nedläggning där den hör hemma. På hyllan, säger Helena Gellerman, klimatpolitisk talesperson för Liberalerna.

- Bromma flygplats har en viktig roll att koppla ihop Stockholm med resten av landet. Hade Bromma blivit nedlagt hade det kunnat få katastrofala konsekvenser för det svenska näringslivet. Nu ger vi i stället Bromma flygplats en unik möjlighet att utvecklas till en modern flygplats som också kan främja elflyget, säger Gellerman i en avslutande kommentar.

Kontakt: 

Liberalernas presstjänst: 070 854 90 20 

Taggar:

Prenumerera