Liberalerna begär en särskild debatt i riksdagen om hot och våld i skolan mot lärare och rektorer

Liberalerna har idag lämnat in en begäran till talmannen om en särskild debatt. Bakgrunden är den senaste tidens uppmärksammade fall om att lärare som ingriper mot stökiga elever anmäls, men också om fall där rektorer och lärare får utstå hot och trakasserier i samband med beslut om disciplinära åtgärder eller betyg. 

– Ett uppmärksammat fall nyligen är den lärare i Stockholmsområdet som fick motta ett stryptag av en elevs pappa i samband med en hätsk diskussion om en betygssättning. Detta är förstås helt oacceptabelt. Det blir inte bättre när tingsrätten avslog lärarens begäran om skadestånd. Vi måste återupprätta respekten för Sveriges lärare och slå fast deras befogenheter men också ge dem stöd i sitt professionella uppdrag, säger Roger Haddad (L). 

– Vi har en oroande utveckling där antalet anmälda hot och våld mot lärare ökar, det visar siffror från lärarfacken och det finns ett tydligt mönster när man tittar på anmälningar till Arbetsmiljöverket. Samtidigt har vi ett barn- och elevombud som i flera fall drivit skadeståndsärenden på grund av att lärare agerat och ingripit mot elever som stört undervisningen. Det blir dubbla signaler, denna funktion måste avvecklas. Det finns inget viktigare än en trygg skola med studiero vilket är grunden för en kunskapsskola, avslutar Roger Haddad (L). 

För kontakt och kommentarer
Roger Haddad – 0708-182865
Vice ordförande i Utbildningsutskottet
Skolpolitisk talesperson
 

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Media

Media