Liberalerna: Fem åtgärder mot klanvåldet

Report this content

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och kommunstyrelsens ordförande i Lund, Philip Sandberg (L) presenterar idag fem förslag mot bakgrund av våldsamheterna i Lund tidigare i veckan. Ett förslag är att det ska bli enklare för kommuner att sätta upp kameror på allmän plats.

Parallella rättsstrukturer och kriminella klansamhällen är helt oförenliga med en liberal demokrati, där individen är fri från förtryck och fri att forma sitt eget liv, säger Nyamko Sabuni

När ett fåtal personer på detta sätt tar rättsskipning i egna händer – då måste samhällets svar vara glasklart: Våld och förtryck kommer aldrig att accepteras, säger Philip Sandberg.

Förslagen:

  1. ENKLARE ATT INFÖRA KAMERABEVAKNING

Kameraövervakning är att effektivt verktyg för att öka tryggheten och säkra bevisning mot brott som tar sig uttryck på öppen gata. Kommuner bör ges samma befogenheter som polisen att inte behöva ansöka för att sätta upp kameror på allmän plats, om problem med brott och otrygghet motiverar detta.

  1. BESLAGTA MEDDELANDEN MELLAN SLÄKTINGAR

Meddelanden mellan släktingar är inte sällan avgörande för att komma åt släktbaserad kriminalitet. Med dagens lagstiftning krävs dock misstankar om grov brottslighet för att beslag ska kunna göras, vilket i många fall förhindrar nödvändig bevisinsamling. Liberalerna vill modernisera rättegångsbalkens bestämmelser för att möjliggöra beslag av meddelanden i fler fall.

  1. BRYT GÄNGENS KONTROLL – INFÖR VISTELSEFÖRBUD

Kriminaliteten har ofta en tydlig lokal koppling, där kriminella gäng och klaner använder sitt våldskapital för att kontrollera hela områden. För att bryta deras kontroll vill vi införa en ny påföljd, vistelseförbud. Dömda med kopplingar till kriminella gäng eller klaner som utövar makt och kontroll i ett visst bostadsområde, eller dömda för grov kvinnofridskränkning, ska kunna förbjudas att vistas i ett område eller kommun under en period efter avtjänat fängelsestraff. Justeringen som gjordes i maj gick inte tillräckligt långt.

  1. SKYDDA MÅLSÄGANDE OCH VITTNEN – LEX NIMO

Att målsägande eller vittnen hotas till tystnad är ett växande problem. För att stärka tryggheten i rättsprocessen bör fler kontaktförbud utfärdas i samband med brottmålsprocesser. Inte bara den misstänkte bör hindras från att ta kontakt med målsägande och vittnen – utan även närstående till denne, exempelvis gäng- eller klanmedlemmar eller släktingar till den misstänkte.

  1. INGA BARN SKA BEHÖVA VÄXA UPP I KRIMINELLA KLANSTRUKTURER

Efter krav från Liberalerna har LVU nyligen reformerats i syfte att i större uträckning kunna använda sig av tvångsingripanden för att förhindra barnäktenskap och könsstympning utomlands. Någon generell reformering har dock inte gjorts i syfte att på ett bättre sätt fånga upp klanproblematik i hemmiljön som grund för vård. Det vill Liberalerna ändra på.

 

Kontakt:

Axel Mårtensen, Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070- 241 53 75 eller axel.martensen@riksdagen.se 

Prenumerera