Liberalerna har fått igenom krav på nordisk samarbete mot hedersförtryck

Report this content

Efter medlemsförslag från Liberalernas riksdagsledamöter Arman Teimouri och Juno Blom har Nordiska rådet beslutat om att fördjupa samarbetet vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

Förslaget innebär att de nordiska regeringarna ska samarbeta närmare inom forskningen, rättsväsendet och myndigheter som arbetar med hederspreventivt arbete. De ska också identifiera hur de nordiska länderna arbetar generellt, men även specifikt, när det gäller barnäktenskap och könsstympning samt dra lärdomar mellan de nordiska länderna kopplat till rättsväsendets arbete.

- Det är en stor framgång för alla som arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nu tvingar vi de nordiska regeringarna att tillsammans, med all kraft, samarbeta för att lära sig av varandra och skapa lösningar på en av vår tids största frihetsfrågor, säger Arman Teimouri, riksdagsledamot och medlem i Nordiska rådets svenska delegation.

Liberalernas partisekreterare Juno Blom kommenterar beslutet:

- Jag är oerhört glad över beslutet, och stolt över att det är vi liberaler som drivit på. Vi liberaler kommer alltid stå upp för alla barn och ungas, likväl som vuxnas rätt till ett liv fritt från hedersrelaterat våld och förtryclk. Vi ger oss inte, säger Juno Blom, partisekreterare och tidigare ansvarig för det nationella arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt:

Liberalernas presstjänst 070-854 90 20 (ej sms)

Prenumerera

Media

Media