Liberalerna kallar Morgan Johansson till näringsutskottet om EU:s upphovsrättsdirektiv

På initiativ av Liberalerna kallade näringsutskottet idag justitieminister Morgan Johansson till utskottet. Liberalernas näringspolitiske talesperson Arman Teimouri har ombett Morgan Johansson att förklara varför regeringen godkänt EU:s upphovsrättsdirektiv.

Den 18 januari i år sade regeringen nej i förhandlingarna om EU:s upphovsrättsdirektiv. Förra veckan bytte regeringen fot och stödde en förändrad version av samma direktiv, utan att i förväg informera riksdagen. Syftet med det omstridda direktivet är att stoppa otillåten spridning av upphovsrättsskyddat material.

- Liberalerna är mycket kritiska till den version av EU:s upphovsrättsdirektiv som nu stöds av regeringen. Detta gäller särskilt artikel 11 och 13, som kommer att inskränka friheten på Internet och begränsa möjligheterna till kritik, satir och liknande.

- Bland annat Finland och Nederländerna röstade nej till direktivet och även Sverige har tidigare varit kritiskt. Att regeringen svänger i frågan utan att informera näringsutskottet är förvånande, säger Arman Teimouri. Nu måste Morgan Johansson förklara regeringens agerande.

Kontakt:
Liberalernas presstjänst: 070-854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera