Liberalerna kräver extern granskning av Samhall

Report this content

Liberalerna har idag lagt ett utskottsinitiativ i Arbetsmarknadsutskottet med krav på att regeringen ska tillsätta en extern granskning av Samhall. Den senaste tiden har vi kunnat ta del av vittnesmål i media om att ”svaga personer med funktionsnedsättning sorteras bort” i syfte att vinna svårare uppdrag. Det har larmats om dålig arbetsmiljö och tidigare chefer har berättat om en prissättning som vanliga företag inte kan matcha som ibland innebär att man tar in personer utan funktionsnedsättning för att lösa uppdraget.

"Utvecklingen i Samhall där personer med funktionsnedsättning har trängts undan från arbete samtidigt som nyanlända låsts in i subventionerade jobb är mycket oroande. Samtidigt vittnar företag om osund konkurrens. Det finns därför skäl att ifrågasätta om Samhall uppfyller sitt ägardirektiv i sin helhet", säger Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson Arman Teimouri.

Liberalerna föreslår i utskottsinitiativet att regeringen tillsätter en extern utredning för att återkomma till riksdagen med utvärdering om Samhall uppfyller sitt uppdrag så som det uttrycks i §3i Samhalls ägardirektiv att det inte ska ”bidra till osund konkurrens”.

Kontakt

Liberalernas presstjänst

070-854 90 20 (ej sms) eller press@liberalerna.se

Prenumerera